Domek Boženy Němcové

Domek Boženy Němcové

V centru města naproti kostelu je Domek Boženy Němcové s expozicí připomínající krátký pobyt spisovatelky v Červeném Kostelci od podzimu 1837 do dubna 1838.

Součástí prohlídky Domku Boženy Němcové je i symbolický hrob Viktorky, postavy z Babičky Boženy Němcové, který je umístěn v parčíku za domkem. Hrob je také samostatně přístupný z ulice vedoucí od kostela sv. Jakuba Většího ke hřbitovu.

Každoročně je do domku umísťování sezónní miniexpozice věnovaná konkrétnímu tématu souvisejícímu s Červeným Kostelcem a jeho historií.

Pro děti je zde vytvořeno zábavné Pohádkové sklepení a pro relaxaci je volně přístupná Zahrada Boženy Němcové

Popis objektu

Přízemní městský dům obdélného půdorysu s mansardovou střechou u štítových stěn s polovalbami, pokrytou asfaltovou lepenkou, podkroví obytné (vytváří falešené patro). Dům zděný na kamenné podezdívce. Vnitřní dispozice třídílná dvoutraktová. Středem domu vede průchozí chodba do dvora, v přední části zaklenutá segmentově do traverz, vzadu třemi plackami do pasů. Průčelní místnosti mají trámové záklopové stropy s překládaným záklopem, levá se samostatným vstupem z ulice. Zadní místnost v pravé části dispozice je zaklenuta valeně s pětibokou výsečí, zde jsou dochována kachlová kamna (původně zde nejspíš byla černá kuchyně). Levá zadní místnost je zaklenuta dvěma plackami.

Podlahy ve všech místnostech prkenné lakované, v chodbě keramická dlažba. Schody do patra (podkroví) dřevěné zalomené, na půdu žebříkové. Dvě obytné podkrovní místnosti plochostropé, podlahy fošnové, v koutě místnosti nad dvorním traktem původní kachlová kamna. V průčelní místnosti původní empírová kachlová kamna zdobená reliéfy empírových váz a maskarony, jedna váza posazena na vrcholu, při vstupu do této místnosti zachovány původní dveře. Ostatní dveře v domě rámové kazetové, mladší. Krov hambalkový s námětky, v bočním průčelí sedlově zastřešený vikýř s původními bedněnými okenicemi. Levá část dispozice domu je podsklepena, vstup do sklepa ze středu chodby po kamenném schodišti, u vstupu původní dvoukřídlé dveře v kamenném ostění. Sklep zaklenut valeně, podlahu pokrývají kamenné desky. Hlavní štítová stěna pětiosá. První osa zleva vstup do průčelní místnosti - rámové kazetové dveře částečně prosklené, hluboko zapuštěné, s předsazenými krycími křídly. Ve střední ose vstup s jednoduchými kazetovými dveřmi s nadsvětlíkem. Ve zbylých třech osách dvoukřídlá šestitabulková okna, zamřížovaná, s kamennými parapetními deskami a profilovanými šambránami v maltě, stejné šambrány mají i vstupy. Nad okny i vstupy přímé profilované frontony. Štít odděluje oplechovaná profilovaná římsa ve střední ose přerušená trojúhelným frontonem neseným volutovými konzolami. V tympanonu tohoto frontonu dekorativní štukový feston, pod ním pamětní deska s nápisem V tomto domě bydlela / BOŽENA NĚMCOVÁ / od měs. září 1837 do 30. dubna 1838. Štít tříosý, okna dvoukřídlá šestitabulková, zamřížovaná, s profilovanými šambránami v maltě a kamennými parapetními deskami. Nad okny v krajních osách přímé frontony, nad oknem ve střední ose fronton segmentový, parapety s mírně vystouplými hladkými zrcadly. Střechu lemuje hladké lizénové orámování. Přízemí je předsazena kamenná terasa s oboustranným schodištěm, mezi domem čp. 127 a sousedním čp. 139 otevřený průchod do dvora, při průčelí uzavřeny zděnou brankou s dřevěnými vrátky. Zadní průčelí v přízemí tříosé. V krajních osách dvoukřídlá šestitabulková okna, ve střední ose vstup s kamenným ostěním s půlkruhovým nadpražím při krajích s rovnými úseky, ve vrcholu s klenákem s motivcem kotvy a kříže a iniciály J A(?), ostění s ustoupeným nárožím. Štít odděluje hranolová římsa. Ve štítu dvě dvoukřídlá dvoutabulková okna, pod polovalbou obdélné šestitabulkové okno s půlkruhovým nadpražím. Barva fasády obou průčelí světle žlutá, architektonické prvky bílé.

Božena Němcová na svůj pobyt vzpomínala v povídce Chudí lidé: "Naproti faře byl domek, který se ode všech ostatních lišil čistou úpravou. Celé průčelí bylo bílé jako sníh. U oken byly letní zelené okenice, hlavní dveře a vedle nich jedny od polovice se skleněnými okny byly hnědé. Za sklem těch dveří bylo vidět rozličné věci: kalouny, vřetena, trubku malovanou, dýmky, fíky, míče, strakaté harasky, slovem věci, které svědčiti měly, že tam bydlí kupec. Pak se vyznamenával ještě zídkou, která celou šířkou domku zděna byla a bílými dlaždicemi pokladena. Vybíhala skoro půl sáhu do silnice a ze stran vedly na ní dva stupně. Do tohoto domku, když jsem se po městě ohlédla, vešla jsem."

Z historie domku

Na bývalém domku kupce Augustina Hůlka čp. 127 v ulici Boženy Němcové byla roku 1912 odhalena pamětní deska: V tomto domě bydlela Božena Němcová od měsíce září 1837 do dubna 1838.

24. května 1942 byla v podkroví domku z iniciativy učitele, muzejníka a regionálního spisovatele Josefa Hurdálka péčí městské rady slavnostně otevřena světnička Boženy Němcové. Roku 1962 u příležitosti stého výročí spisovatelčina úmrtí byla světnička nově upravena. Domek ale nebyl v následujících letech soustavně opatrován, chátral a roku 1974 musel být z technických důvodů uzavřen. Jeho stavební obnova byla zdlouhavá a náročná. V interiéru byla instalována nová expozice.

9. 5. 1985 byl opravený Domek Boženy Němcové předán do užívání veřejnosti. Po roce 1989 se rodina Justových-Sirůčkových zřekla restitučního nároku na domek a věnovala ho městu s podmínkou, že bude sloužit památce Boženy Němcové.Nedílnou součástí nové expozice Domku Boženy Němcové se staly stručné dějiny města Červeného Kostelce zobrazené na čtrnácti panelech ve vstupní místnosti - bývalém kupeckém krámě. Kromě vstupní expozice je domek zcela věnován povídce Chudí lidé. V přízemí procházejí návštěvníci světnicí Hůlkových-Hlouškových a kuchyňkou s kachlovými kamny. Obě místnosti jsou zařízeny dobovým nábytkem, obrázky a předměty i vybavením pro domácí předení lnu. Původním a dobovým nábytkem je vybavena i světnička Boženy Němcové v podkroví. V prostorné předsíni před touto světnicí zobrazil výtvarník expozice Stanislav Kulda na dlouhé nástěnné desce hrdiny povídky Chudí lidé.

Dům je zapsán v evidenci kulturních památek Národního památkového ústavu (odkaz zde)

Kde domek najdete?

Adresa: B. Němcové 127, Červený Kostelec 549 41

Telefon: 778 066 919, 491 461 400, 491 465 919

Web správce objektu: http://www.mksck.cz

E-mail na správce objektu: mksck@mksck.cz

Informace o místě poskytne také:

IC Červený Kostelec, Havlíčkova 654, Červený Kostelec, tel: 498 100 657, info@cervenokostelecko.cz

Otevírací doba objektu:

květen – září: vždy úterý – neděle: 10:00–16:00 (pondělí zavřeno)

V ostatních měsících a hodinách po telefonické dohodě.