Viktorčin hrob

Viktorčin hrob

Po zrušení starého hřbitova u kostela byl roku 1821 vysvěcen hřbitov v bývalé zahradě kupce Františka Vacka. Na něm se pohřbívalo do roku 1868. Dnes je v těchto místech, v zahradě v Dvořáčkově ulici vedoucí od kostela k novému hřbitovu, jen symbolický hrob bláznivé Viktorky, postavy z Babičky Boženy Němcové.

Na kovaném kříži je deska s nápisem: Zde odpočívá Viktorka, narozená r. 1792, dcera Antonína Žida z Červené Hory. Zemřela 17. října 1868.

Viktorka Židová byla nalezena polomrtvá v malé jeskyňce v dubině pod Žernovem a převezena do rodné Červené Hory. Po smrti byla na obecní útraty 19. října 1868 pohřbena do společného hrobu chudých na tehdejším kosteleckém hřbitově, neboť Červená Hora patřila ke zdejší farnosti. Podle úmrtního listu z 18. října zemřela sešlostí věkem v stáří 76 let.

Viktorčin hrob je pro případné návštěvníky celoročně volně přístupny. Přístup je z Dvořáčkovi ulice vedoucí od kostela (na náměstí) přímo vzhůru ke hřbitovu

(od kostela přes ulici B. Němcové, průchodem mezi budovami vzhůru Dvořáčkovou ulicí, odbočka k symboickému hrobu je po cca 150 m vpravo)