Rybaření v naší oblasti

Možnosti rybaření

Na Červenokostelecku nalezneme kromě velkých rybníků i řadu menších rybníčků. Nejznámnější a turisticky zřejmě nejnavštěvovanějšími lokalitami jsou samozřejmě velké rybníky Brodský a Špinka, nicméně i malé rybníky - jako je například Krčmařík, Čermák, Janouch, Balaton, Benešák představují svým umístěním v krajině, místními ekosystémy a především krásnými břehy vhodné místo pro výlety, trávení volného času a samozřejmě i případné fotografování neopakovatelných scenérií.

Rybník Brodský patří se svým autokempem (www.campbrodsky.cz) k vyhledávaným kempům v České republice a rozsahem svého vybavením nabízí svým klientům dostatek aktivit, pohodlí a klid. Samozřejmostí je možnost ubytování v chatkách a obytných buňkách, široká paleta různých míst pro stanování - a to vše v příjemném polostínu místní vegetace. Koupajícím pak nabízí nádhernou travnatou pláž a jedinečné písčité dno rybníka. V areálu kempu je pak pro návštěvníky vybudováno kompletní sociální zázemí, restaurace, prodejny, prodejna tisku a další stánky a obchody. Každoročně je přímo v areálu pořádána řada kulturních a společenských akcí - od koncertů, festivalů, vodnických slavností, pálení čarodějnic až po závody psích spřežení. Výhodou pobytu na rybníku Brodském je také blízkost Červeného Kostelce, kam lze dojít krátkou procházkou lipovou álejí a následně lesem Občinou s příjemnou možností návštěvy malé lesní studánky.

Přes hráz rybníka Brodský je pak možné přejít k rybníku Špinka, kde nalezne každý návštěvník řadu nádherných míst pro klidné stanování i lenošení u vody, a to od „ocasu rybníka“ až po hráz rybníka. V rámci zařízeného tábořiště na Špince (www.taboristespinka.cz) funguje sociální zázemí, dostatek místních služeb a táborníkům jsou kromě vhodných míst pro stanování nabízeny možnosti ubytování v místních chatkách, maringotkách či karavanech. Tábořiště je vyhledávaným místem cykloturistů i pěších výletníků jako výchozí základna pro jejich výlety do okolí bohatého památkami, společenským a kulturním životem, ale i historií spojenou s příběhy Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Karla Čapka a mnoha dalších místních umělců.

Zřejmě neodmyslitelnou součástí pobytu u rybníků je i možnost rybaření. Zájemci o rybaření z řad členů rybářského svazu mají v případě získání tzv. hostovací povolenky možnost rybaření na rybníku Krčmařík. Na rybníku Špinka je rybaření sice zakázáno a ostatní menší rybníky jsou označeny jakou chovné se zákazem lovu ryb, nicméně na rybníků Brodský je možnost rybaření povolena i nerybářům a takový zájemce o rybaření si může zakoupit příslušnou povolenku v kanceláři kempu. Může si tak ulovit svou vlastní rybu k večeři či potěšit se pohodovým sezením na břehu a pozorováním vodní hladiny spojeným s čekáním na ten svůj vysněný úlovek. Rybářům s příslušnou povolenkou se však nabízí také možnost rybolovu v překrásném prostředí řeky Úpy, kam lze dojít nebo dojet z Červeného Kostelce po vyznačených turistických trasách. K rybolovu na sdružených revírech Východočeského územního svazu opravňují územní povolenky. Na všechny sdružené mimopstruhové revíry platí jedna územní povolenka, na pstruhové revíry rovněž. Rybář musí mít k rybolovu na východočeských revírech kromě povolenky též rybářský lístek a musí být členem některé místní organizace Českého rybářského svazu. Na vybraných revírech je zajištěna platnost celosvazových a celorepublikových povolenek. Pro výkon rybářského práva je pro rybáře závazný popis revírů pro příslušný rok s vyznačením platnosti povolenek. Pro cizí státní příslušníky jsou vydávány povolenky pro cizince s dobou platnosti 1den, týden, měsíc a roční. Povolenka je platná s cestovním pasem a státním rybářským lístkem. Povolenky pro cizince vydává Východočeský územní svaz a některé vybrané místní organizace. Podrobné informace nalezne zájemce také na webu svazu: http://www.vcus.regis.cz/. Prodejcem povolenek pro revíry VčÚS je ÚN Rozkoš, přičemž podrobné informace nalezne zájemce na webu www.atcrozkos.cz.

Rybolov je obecně v rámci Kladského pomezí vyhledávanou alternativou trávení volného času a rybářům je k dispozici řada překrásných míst dle jednotlivých pstruhových či mimopstruhových revírů. Na mimopstruhových revírech vodních nádrží se loví převážně kapr, cejn a dravé ryby, hlavně štika a candát. Na říčních revírech k těmto úlovkům přibývají typicky říční druhy ryb jako jsou parma, tloušť, podoustev či bolen. Na horních tocích řek najdeme pstruhové revíry s hojným zastoupením lososovitých druhů ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní a siven americký. S úhořem se můžeme setkat ve všech typech vodního prostředí. A nabídka vhodných míst pro rybaření je opravdu široká. Z vodních toků tak přichází v úvahu řeky jako je výše zmiňovaná řeka Úpa, ale dále také řeka Metuje, Labe, Olešenka, Běluňka, Stěnava, Židovka, Olšavka či Jívka, kde je možno rybařit dle příslušných podmínek příslušného rybářského revíru. Ze stálých vodních ploch se kromě zmíněné vodní nádrže Rozkoš v České Skalici, rybníků Brodský a Krčmařík v Červeném Kostelci pak rybářům nabízí také nádrž Bělidlo v Meziměstí, soustava nádrží na Broumovsku (Katovna, Kolonie, Punerům, Širák, Předehřívárna, Šlégl), nádrž Podháj v Úpici, nádrž Cihelna v Polici nad Metují, Lachovský rybník v Teplici nad Metují a Průmyslová nádrž v revíru Stárkov.

Možností koupání, rybaření a dalších aktivit nalezne každý návštěvním v našem kraji jistě dostatek a vzhledem k rozmanitosti celého Kladského pomezí věříme, že vždy nalezne dostatek důvodů proč se k nám znovu vrátil.

Přijměte tedy i touto cestou pozvání k nám - a to nejen na Červenokostelecko, ale do celého Kladského pomezí.

Rekapitulace možností rybaření v Kladském pomezí

poznámka: mpr=mimopstruhový revír, pr=pstruhový revír, sou=soukromé rybaření

Další zdroje informací - rybaření:

http://www.atcrozkos.cz/o-autocampingu/ceniky/cenik-rybarskych-povolenek/.

http://www.campbrodsky.cz/rybolov.htm

http://www.vcus.regis.cz/