Socha Boženy němcové


Památník významné české spisovatelky, jejíž život byl spojen i s pobytem v Červeném Kostelci po její svatbě s Josefem Němcem. Její pobyt v Červeném Kostelci jí byl i inspirací pro její další literární tvorbu. V šedesátých letech minulého století vznikl na tehdejším národním výboru nápad na zhotovení sochy spisovatelky Boženy Němcové, která by připomínala pobyt této významné osobnosti v Červeném Kostelci. Jako vhodné místo pro umístění památníku, který byl odhalen 30. září 1962, bylo vybráno na svahu pod hřbitovem, v prostoru mezi sokolovnou, Divadlem J. K. Tyla a školní jídelnou, který je dnes znám jako park Boženy Němcové a přírodní areál, a kde se přes léto pořádá řada kulturních akcí. Na zhotovení sochy byl vybrán a osloven akademický sochař Ladislav Faltejsek (* 2. 8. 1912 – † 20. 7. 1989) z Kostelce nad Orlicí. I když měl sochař za sebou řadu úspěšných děl nejen v republice, ale i v zahraničí, tak zhotovení sochy pro Červený Kostelec provázely skandály. To dokládají autentické zápisky v kronice města.

Jak je z dobových zápisů vidět vznik tohoto uměleckého díla nebyl nikterak jednoduchý a důstojný odkazu, který by měl připomínat. Nicméně současná podoba již s úspěchem krášlí své místo a ladí okům všech kolemjdoucích.

V roce 2012 nechalo město sochu Boženy Němcové očistit a opravit. Bylo provedeno kompletní očištění a odstranění nánosů řas tlakovou vodou. Byla opravena drobná poškození doplněním a vyspravením umělým pískovcem a vyschlý povrch sochy byl napuštěn zpevňovačem a impregnací proti povětrnostním vlivům. Restauraci sochy provedl Martin Holanec z firmy PM kámen Slavětín nad Metují.

Citace z několika zápisů z kroniky města:

1961 – „Na prostranství parku před sokolovnou byly intenzívně prováděny přípravy k odhalení pomníku Boženy Němcové. V polovině dubna přijel na místo akad. sochař Faltejsek, aby propracovával detaily sochy. Musel tak dělat za doprovodu ne příliš lichotivých výroků o kvalitě díla. Prostě bylo vidět, že se Faltejskovi nepodařilo realizovat hodnotný návrh, a že ať bude opravovat sebevíc, mladá Němcová to nebude. Ba co více – vůbec to na Němcovou nevypadalo, spíše socha připomínala statnou družstevnici.

Všichni z toho byli smutní a v koutku duše věřili, že se přeci něco na soše zlepší, ale v září přišla pohroma. 24. září se měl pomník odhalovat a ještě 19. září se nevědělo, co bude. Toho dne však přijela ministerská komise a zdrcenému Faltejskovi celkem bez obalu řekla, že musí pomník předělat. Faltejskovi bylo uloženo opravit některé disproporce a úplně vyměnit hlavu. Odhalení bylo samozřejmě odloženo na příští rok. Faltejsek pak v tichosti odvezl sochu na autě z Kostelce pryč.“

1962 – „Významnou kulturní událost prožilo město 30. září dopoledne. 24. září byl konečně do města přivezen přepracovaný pomník Boženy Němcové. Akad. sochař L. Faltejsek přepracoval hlavu a některé detaily a hořičtí kameníci pak provedli nový návrh do kamene. Výsledkem je dílo, které je důstojným památníkem naší velké spisovatelky. Svépomocí občanů a přispěním MěNV tak bylo vytvořeno dílo, jímž vyjádřili naši lidé obdiv a úctu Boženě Němcové. K této slavnostní chvíli byla v Severografii vytištěna obrazová skládanka zaměřená na pobyt Němcové ve městě.

… 30. září v 10 hodin za četné účasti občanstva zahájil s. Dvořák slavnostní odhalení. Pak se ujal slova vedoucí odboru školství a kultury KNV s. Višňák z Hradce Králové a odhalil pomník.“

Kde sochu najdete?

  • socha je přístupná celoročně

  • naleznete ji ve Smetanových sadech přímo naproti budově Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci