60. Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec

Post date: 29.6.2014 9:55:38

Pozvánka na 60. Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec

Ano, je tomu skutečně tak. V letošním roce se uskuteční v Červeném Kostelci již šedesátý ročník tohoto velkého folklorního svátku. Událost, která si za tuto svou dlouholetou historii vybudovala silné místo mezi mezinárodními festivaly v České republice i v celé Evropě a je pravidelně organizována pod patronací mezinárodní organizace lidového umění (I.O.V.) patřící pod statutem B do UNESCO.

PROGRAM 60. ročníku festivalu naleznete zde

Je to o to potěšující, že lidová tvořivost, tance i lidové slavnosti, dokážou každoročně přilákat do Červeného Kostelce tisíce návštěvníků a připraví jak návštěvníkům, tak i samotným účastníkům nezapomenutelnou atmosféru tohoto festivalu. Pestrá paleta zahraničních folklorních souborů pocházejících z nejrůznějších koutů světa v kombinaci se zástupci českých, moravských a slezkých souborů pak vytváří úchvatný obraz. A co je důležité, jedná se o obraz, který je živý, plný akce a zábavy. Festival se vyznačuje hravostí a umožňuje divákům a návštěvníkům města blízký kontakt se soutěžními soubory a tato skutečnost pak dále umocňuje celkový dojem z festivalových dnů.

Historie festivalu je spojena se Závodním klubem Grafických tiskáren a Osvětovovou besedou Žernov, kdy se uskutečnila v roce 1952 u příležitosti 100. výročí prvého vydání „Babičky“ od Boženy Němcové slavnost, která se konala v prostoru kolem zříceniny hradu Rýzmburk v Babiččině údolí. Pódium pro vlastní program bylo vybudováno na dně tehdy vyschlého rybníka, jehož břehy se staly pro diváky přírodním hledištěm. Svou premiéru si zde odbyl soubor Hadař, dále byl pozván soubor Furiant z Chlumce nad Cidlinou, početný polský soubor z Klodska a skupina Lužických Srbů z Budyšína. Nikdo z tehdejších pořadatelů netušil, jaký velký zájem veřejnosti vyvolá taková akce. Návštěva přes 5000 diváků zaskočila jak pořadatele, tak i účinkující, nicméně vydařený program vše vynahradil. Vznikla tak nová tradice – slavnost písní a tanců spojená s dožínkovou tématikou. Nicméně za zlatá léta folkloru a celého festivalu „U nás na Náchodsku“ lze však označit ročníky šedesátých a sedmdesátých let. Festival měl ve své dlouhé historii vždy štěstí na umělecké patrony či režiséry, což také přispělo k tomu, že se z původní místní slavnosti písní a tanců stal skutečným folklorním svátkem a jako festival byl zařazen do celorepublikového kalendáře významných akcí. Od roku 1960 byl pak program rozšířen o sobotní večerní představení v Červeném Kostelci, konaných nejprve v sále Grafoklubu, později pak v Divadle J.K.Tyla. Další ročníky byly příležitostně obohacovány doplňkovými pořady jako např. v letech 1967, 1969 a 1970 světskými koncerty v kostelíku na Boušíně nebo vyhraněným pořadem v muzeu B. Němcové v České Skalici v roce 1974, věnovaný roku České hudby. V důsledku restitucí však přišli pořadatelé festivalu o areál Rýzmburk – Žernov v malebném Babiččině údolí. Městské kulturní středisko v Červeném Kostelci společně s Městem Červený Kostelec a dalšími institucemi a dobrovolníky se ujalo naplno záchrany této tradiční a nejen v kraji oblíbené slavnosti. 39. ročník festivalu “U nás na Náchodsku”, konaný v roce 1993, se již konal v podmínkách nově vybudovaného červenokosteleckého přírodního areálu u Divadla J.K.Tyla a úspěšně navázal na předchozí ročníky. Od roku 2000 nese festival nový název – Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec.

jubilejní 60. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec se uskuteční ve dnech 20. – 24. srpna letošního roku a rozhodně se návštěvníci mají na co těšit. Již tradičně bohatý hlavní program spojený s řadou doprovodných akcí, nejlepší tuzemské i zahraniční soubory, samotné město Červený Kostelec i široká možnost občerstvení v průběhu celého festivalu jistě nabídnou návštěvníkům festivalu bohaté zážitky a příjemný prožitek z dobré zábavy. V pěti festivalových dnech si může návštěvník užít kromě hlavního programu také doprovodné akce programu festivalu, jako je podvečerní country zábava, večer u cimbálu, mše svatá apod. Proto přijměte i touto cestu pozvání na tuto významnou akci. Neváhejte a přijďte si v srpnu zatančit a zazpívat do Červeného Kostelce. autor: Ing. Roman Kejzlar (IC Červený Kostelec)