Sousoší Kalvárie

Sousoší Kalvárie

V areálu chrámu svatého Jakuba Většího, při komunikaci z náměstí směrem k Náchodu, je umístěno sousoší Kalvárie.

Na čtyřdílném schodištním základu je masivní sokl, na něm je horní sokl opatřený po stranách ozdobnými volutami. Sokl je ukončen profilovanou římsou. Na vyvýšeném podstavci je kříž s ukřižovaným Kristem, dole po stranách kříže jsou dvě menší plastiky, vlevo Panny Marie Bolestné a vpravo svatého Jana Evangelisty.

Obě sochy v mírně spirálovitém pohybu vzhlížejí vzhůru ke kříži. U paty kříže je plastika lebky. Sousoší z hrubozrnného pískovce vzniklo v polovině 18. století, pravděpodobně o něco později než Mariánský sloup. Autor není dosud znám.