Socha sv. Václava

Socha sv. Václava

Socha stojí na pravé straně schodiště před hlavním vchodem do chrámu svatého Jakuba Většího na náměstí. Na vyvýšeném soklu čtvercového půdorysu, dole s patkou a nahoře s profilovanou římsou, je v nadživotní velikosti socha svatého Václava. Socha má těžiště na pravé noze, levá je předkročena. Světec má na hlavě svatováclavskou korunu. Levá ruka spočívá na prsou, pravá ruka je opřená o svatováclavský štít se znakem.

Socha je zahalena v draperii splývající dozadu a tvořící současně zpevnění statiky sochy.

Na čelní straně soklu je vytesán nápis: "Svatý Václave! Po tisíce let nedal jsi zahynouti nám. Nedej zahynouti ani budoucím. 929 - 1929". Na boční straně je nápis: "Památce o národ zasloužilým při výročí tisíc let sv. Václava".Sokl i socha jsou provedeny z hořického pískovce.

Autorem byl červenokostelecký sochař Břetislav Kafka, majitel řezbářské a kamenosochařské dílny.Dne 10. července 1929 byla vztyčena před hlavním vchodem kostela sv. Jakuba nová socha knížete Václava. Několik týdnů před tím byla vykopána pro podklad sochy hluboká jáma (asi 1 a půl metru). V jámě té se našlo celkem 5 koster mimo různé součásti hromadně zde uložených lidských kostí. Je to památka po hřbitově, který byl od nejstarších let městečka Kostelce rozložen kolem farního chrámu a přemístěn teprve kolem r. 1790 na tzv. starý hřbitov (na pravé straně ulice Dvořáčkovy směrem k novému hřbitovu na Chrbech). Všechny nalezené kosti byly znova pohřbeny na nynějším hřbitově. Jáma byla vyplněna cementovým zdivem, aby socha, která váží asi 7 q dala se dobře a bez nebezpečí postaviti. V stejné výši s terénem položena na zdiva silná železobetonová deska. Socha s podstavcem jest 4,50 m, vlastní socha 2,30m. Celek jest vyroben z jediného kusu hořického pískovce) a provedl ji místní sochař Břetislav Kafka. Cena činí 25.000,- Kč. Slavnostně byla svěcena a veřejnosti odevzdána dne 21. července.