Socha sv. Ludmily

Socha sv. Ludmily

Socha svaté Ludmily stojí na levé straně schodiště před hlavním vchodem do chrámu svatého Jakuba Většího na náměstí. Na vyvýšeném soklu čtvercového půdorysu, dole s patkou a nahoře s profilovanou římsou, je v nadživotní velikosti socha sv. Ludmily. Těžiště sochy spočívá na pravé noze, levá noha je nakročena. Ruce spočívají na hrudi a drží květiny. Na hlavě světice je koruna se závojem, celé tělo je zahaleno v bohaté drapérii. Na přední straně soklu je vytesán nápis: "Svatá Ludmilo, vychovatelko svatého Václava, pros za nás! 921 - 1933". Na zadní straně soklu je vyryto: "V jubilejním roce naší spásy devatenáctisetletém". Sokl i socha jsou provedeny z hořického pískovce. Autorem byl červenokostelecký sochař Břetislav Kafka, majitel řezbářské a kamenosochařské dílny.

V měsících srpnu a září 1933 prováděl místní sochař Břetislav Kafka sochu sv. Ludmily před hlavním vchodem do chrámu sv. Jakuba, vedle dříve již postavené sochy sv. Václava. Svěcení této sochy bylo provedeno slavnostním způsobem dne 28. září 1933. Výška sochy samotné činí 2,20 metru, podstavec má výšku rovněž 2,20 metru, důkladný betonový podklad v zemi má hloubku 4 m. Cena celé sochy včetně betonového podkladu činí 25.000,- Kč. Částka tato byla uhrazena sbírkami. Socha má podobu starší ženy v řasnatém rouchu, na hlavě má korunu a v ruce knihu.