Památník vysílačky libuše na bohdašíně

Autorem památníku je akademický sochař Josef Marek. Jedná se o pomník oběti protinacistických odbojářů s motivem zhotoveným podle námětu Karla Čapka.

Památník na poslední akt Heydrichiády z června 1942 je inspirován dílem Josefa Čapka. Podstavec ve tvaru zkoseného pilíře je z hrubě otesaného žlutého pískovce. Půdorys u základu 130 x 110 cm se zužuje a pod sochou je 110 x 70 cm. Na podstavci je žena v nadživotní velikosti, letící v poloze lehu na bok. Má přiléhavý oděv, v pravé ruce drží ratolest. Spodní levou ruku má pokrčenou, prsty ohnuté, paže je přimknutá k tělu a je téměř svisle. Nohy jsou mírně pokrčené, levá je napřímenější a dolní část je směrem dopředu pod pravou holení. Hmotu tvoří armovaná betonová směs. Před pomníkem je deska z hrubě opracovaného žlutého pískovce (190 x 125 cm, výška vpředu 30 cm a vzadu 50 cm nad terénem) s nápisem: „Obětem fašismu 1942“.

Na pískovcové desce před pomníkem je vytesán nápis: Obětem nacismu 1942 Bohdašín – Končiny. Následují jména sedmnácti umučených a popravených členů a spolupracovníků ilegální odbojové skupiny 1. sokolského okrsku Jiráskovy župy Podkrkonošské S 21 B:

Klikar Josef, Satranová Zdeňka, Satran Ladislav, Geisler Josef, Hejna Václav, Burdych Antonín st., Burdych Antonín ml., Burdychová Josefa, Burdychová Milada, Hampl Miloslav, Merta Jaroslav, Ježek Karel, Prouza Stanislav, Schejbal Josef, Kábrt Karel, Falta Josef, Vokatý Jaroslav.

Na desce je také uvedeno jméno parašutisty Jiřího Potůčka – Tolara.


V pískovcovém podstavci pomníku je uložena prsť z popraviště Zámečku u Pardubic a z obce Trnové na Pardubicku, kde byl protektorátním četníkem po útěku z Končin zastřelen četař Jiří Potůček.

Socha ženy byla vlivem počasí poškozena, a proto byla koncem roku 2000 královéhradeckou restaurátorskou firmou Wagner zhotovena replika z umělého kamene. Následně byl očištěn i podstavec sochy a prostor u památníku osázen květy a okrasnými keři.

Památník je kulturní památkou zapsanou v registru Národního památkového ústavu (odkaz zde)

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, (více zde)

Kde památník najdete?

  • památník je přístupný celoročně

  • v blízkosti památníku se nachází informační tabule a lavička

  • kolem probíhá žluté turistické značení (směr Krkavčina - rozcestí)

  • v blízkosti občerstvení Restaurace na Bohdašíně