Krucifix U Devíti křížů

Jedná se o kamenný kříž připomínající místní pověst o vyvraždění svatby hradního pána z Vizmburka. Památka představuje kvalitní práci pozdně barokního lidového sochařství. Místo je známé i v díle Boženy Němcové. Období vzniku je datováno do období roku 1794.

Na pískovcové základně vyvýšené nad terénem stojí kvádrový podstavec na čelní a bočních stěnách s vhloubenými zrcadly, v každém z nich jsou reliéfy tří křížů. Na čelní stěně pod kříži je nápis tesaný frakturou Zde ich v Panu 9 usnulo, zadní stěna hladká. Na čelní stěně stojí pilíř s konvexní čelní stěnou, na bocích s přisazenými volutovými křídly. Vydutá čelní stěna má patku s jednoduchým profilem, v ploše čelní stěny je tesaná pasparta s nápisem tesaným kapitálou TENTO CRZIS GEST WI / STAWEN KE CTI A / CHWALE PANA NASS / EHO GEZISSE CRIS / STA 1794 DNE 2 / Amen iuny. Nad paspartou s nápisem je vytesán monogram IHS. Na zadní stěně je vytesán nápis rovněž kapitálou TATO STATVIE IEST / SNAKLADEM POC. / OBCE HLOTI / IAN NIMS A GAME. Na bočních stěnách volutových křídel jsou vytesány rovněž pasparty, nahoře s čabrakami. Pilíř ukončuje výrazně vzedmutá římsa ve vrcholu zakončená malými volutami a obrácenou mušlí, v níž je zasazen hák pro lampu. Na vrcholu je posazen kříž s jednoduchým jetelovým zakončením dříku i ramen. Kříž nese Ukřižovaného zhotoveného ve zlidovělém pojetí.

Krucifix je zapsán jako kulturní památka v evidenci Národního památkového ústavu (odkaz zde)

Kde památku najdete?

  • je volně přístupná při cestě směrem Červený Kostelec - Rtyně v Podkrkonoší v křížení s místní ulicí Devět křížů
  • je ideálním startovním místem pro vycházku k hradu Vízmburku