Po stopách končinských událostí 1942

Po stopách končinských událostí roku 1942

II. světová válka přinesla řadu krutých a nesmyslných momentů do celého světa. Ukázala však také sílu každého člověka a odhalila jeho charakter. Přinesla ale i odvahu, kterou si někteří nosí v sobě a nebojí se jí v případě nutnosti ukázat.

Rok 1942 je spojován s pobytem parašutisty Potůčka v místní části Bohdašín a Končiny. Německé jednotky se tehdy urputně snažily nalézt tohoto parašutistu a jeho vysílačku Libuši, kterou byly předávány důležité zprávy pro zahraniční odboj a prostřednictvím které se koordinoval místní odboj. Byla to však odvaha místních lidí, kteří se snažili Potůčka ochránit a zachovat možnost vysílání zpráv z této ilegální vysílačky. Bohužel okolnosti dospěly až do situace, která nakonec vyvrcholila tragédií - vyhlazením celých rodin. Osadu Bohdašín a Končiny měl dokonce dostihnout stejný osud jako osadu Ležáky - tedy celkové vyhlazení. Nakonec se tak naštěstí nestalo, nicméně počet obětí byl i přesto velký.

Popis trasy

Zelené turistické značení (Svatojakubská stezka, směr Hronov): Červený Kostelec (bus.) – ulicí Sokolská, Koubovka, Náchodská, Letná - Vyšehrad - Památník obětem II. světové války na Končinách - Kostelecké Končiny; červená cyklotrasa č. 4091: Kostelecké Končiny - Horní Kostelec; tady od rozcestníku směrem z kopce dolů vlevo kolem sochy sv. Jana Nepomuckého směr Bohdašín a Rtyně v Podkrkonoší (neznačená cesta, cca 100m) na rozcestí Horní Kostelec (rozc.); dále pak pokračujeme po silnici směr Bohdašín památník

Zajímavá místa

Vila a ateliéry Břetislava Kafky (ulice Koubovka, vpravo), Tovární mrakodrap (viditelný z Náchodské ulice a ulice Letná), Památník obětem II. sv. války na Končinách, bývalý domek rodiny Burdychových, - kaple Nanebevzetí Panny Marie, Krkavčina, Panská cesta, rozcestí Pod Větrným dolem, pěchotní opevnění - bunkry (řopíky), Odolov, Odolov - Rtyně (naučná stezka o hornictví), pěchotní srub T-S 26, památník Osvobození na Odolově. Rtyně v Podkrkonoší, Kostel sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší, dřevěná zvonice v Rtyni v Podkrkonoší, Památník na Bohdašíně, Bohdašínská škola (budova naproti památníku na Bohdašíně, dnes restaurace)

Výškový profil trasy je cca 139 m stoupání, 32 m klesání, celková délka cca 5,8 km (odhad 2-3 hodiny, jeden směr)

Náš tip

U památníku končinských událostí na kraji lesa na Končinách je umístěn informační panel s vysvětlujícími informacemi k celé události. Jeho součástí jsou i QR kódy, které vám umožní si poslechnout autentické vyprávění pana Antonína Burdycha (v době tragédie 8-letého kluka).

Toto vyprávění vám osvětlí některé konkrétní události a lépe vám tak přiblíží onu dobu a rozhodující okamžiky v životě této rodiny. Přibližně 100 m od památníku ve směru další cesty se pak nalézá původní stavení Burdychových (dům bude po vaší levé straně), přičemž u domu je umístěna i pamětní deska.

Mapa trasy