Okolo tajemných Devíti Křížů k hradu Vízmburku

Okolo tajemných Devíti Křížů k hradu Vízmburku

Oblíbený výlet na nedalekou místní zříceninu hradu. Hrad tvořil v minulosti jednu ze základních výsep při osídlování místního regionu, které postupovalo povodím řeky Úpy.

Existuje dokonce pověst o tajemném ukrytém hradním pokladu – ostatně, který z hradů by podobnou pověst neměl.

Na hradě (resp. v jeho podhradí) je o prázdninových měsících (červenec, srpen) denně v provozu občerstvení. Nedaleko hradu je také vystavěn lesní altán (vystavěno Lesy ČR) pro pohodový odpočinek.

Vízmburk (zřícenina hradu)
Vízmburk (zřícenina hradu)

Hrad byl ve své historii pobořen a až do doby archeologického výzkumu z minulého století ukryt před zraky kolemjdoucích. V současné době je část hradu odkryta. V letních měsících je zde provoz každý den a pravidelně se zde konají nejrůznější hradní slavnosti. V okolí hradu navíc vede zajímavá naučná stezka. V nedalekém lomu Krákorka se těžil pískovec, který byl použit i na stavbu hradu. Zdejší oblast je i prvním místem nálezu dinosaura na českém území, kdy byla počátkem 90. let 20. století nalezena tříprstá fosilní stopa o rozměrech 14×18 cm v lomu U Devíti Křížů (lidově "Krákorka"). Patřila malému příslušníkovi dravých dinosaurů (teropodů). Stopa je poměrně dobře zachovaná, ale chybí jí část levého a prostředního prstu. Objev další dinosauří stopy byl v médiích oznámen i v průběhu roku 2011.

Popis trasy

Červené turistické značení Červený Kostelec (bus) – Červený Kostelec (žst) –U Devíti křížů (bus) – Vízmburk (zříc) (délka cca 5 km); Červené turistické značení Vízmburk (zříc.) – Podhradí (rozc.) – Havlovice (U Lipek) – Havlovice (U Mandle) – Šiškovna (háj.) – U Bathildina stolku – Boušín (lávka) (délka cca 4,7 km, celkem 9,7 km); Žluté turistické značení Boušín (lávka) – Mstětín – Olešnice (žst.) – Olešnice (bus.odb.) – Brodský rybník (kemp,bus) – Červený Kostelec (bus) (délka cca 5,5 km, celkem 15,8 km)

Místa na trase

Nádraží ČD Červený Kostelec, U Devíti Křížů, Vízmburk, Havlovice, Boušín, Mstětín, Olešnice

Výškový profil trasy je cca 237 m stoupání, 233 m klesání, celková délka cca 15,8 km (odhad 4-5 hodin)

Náš tip

Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279 v Dalimilově kronice, ve které je zmíněn v souvislosti s Tasem z Vízmburka (syn Petra ze Skalice), který byl pravděpodobně prvním majitelem hradu. Tas z Vízmburka náležel k mocnému východočeskému rodu Pánů erbu zlatého třmene, kteří ve 13. století kolonizovali oblast severovýchodních Čech. V současné době je zřícenina hrad ve správě dobrovolného Sdružení pro Vízmburk, které se snaží o zastřešení části hradu a zpřístupnění hradu široké veřejnosti.

mapa trasy