Na boušín a k boušínské studánce

výlet na boušín a k boušínské studánce

Boušínská samota je nejstarším místem v podkrkonošské obci Slatina nad Úpou. Tvoří ji jen kostel, fara, hřbitov, několik chalup a kaplička se studánkou pod strání. Idylická poutní osada je spojena s podivuhodným uzdravením hluchoněmého děvčátka, přičemž tento příběh zaznamenala ve svém díle Babička i Božena Němcová.

Boušín jako osada byl založen ve druhé polovině 12. století Bohušem Bradatým z rodu Pánů erbu zlatého třmene. První písemná zmínka je ve stvrzovacích knihách, které nechal sepsat první český arcibiskup Arnošt z Pardubic. V roce 1350 je tak Boušín zmiňován už jako farnost s dřevěným kostelíkem. Za husitských válek byl ale kostel pobořený, vypálený a celé okolí zpustlo.

Jaká je další historie tohoto místa se dozvíte při jeho návštěvě. Každopádně si užijete příjemnou cestu přírodou a povodím řeky Úpy.

Popis trasy

Zelené turistické značení (Svatojakubská stezka, směr Náchodec): Červený Kostelec (bus.) – ulicí Palackého - Park A.B. Svojsíka - U Dupačky - Pod Kramflekem - Pod Kramflekem (rozc.) - zde se cesta napojuje a běží souběžně s naučnou stezkou "Po stopách erbu zlatého třmene" - Pod Boušínem (Hájovna) - Boušínská lávka (dřevěná lávka) - Pod Boušínem (rozc.) - Boušín (kostel).

Od kostela Navštívení Panny Marie v Boušíně pak vede malá stezka směrem k řece dolů po svahu, která vás dovede ke Kapli Panny Marie s boušínskou studánkou.

Zajímavá místa

Park A.B. Svojsíka v Červeném Kostelci, Naučná stezka Po stopách erbu zlatého třmene, Boušínská lávka, řeka Úpa, Kostel Navšívení Panny Marie na Boušíně, Boušínská studánka

Výškový profil trasy je cca 96 m stoupání, 144 m klesání, celková délka cca 6,2 km (odhad 2-3 hodiny, jeden směr)

Náš tip

Kostel Navštívení Panny Marie v Boušíně, části Slatiny nad Úpou v okrese Náchod, byl postaven v letech 1682 - 1692 nákladem knížete Lorenza Piccolominiho na troskách starého dřevěného kostela jako jeho náhrada. Budova kostela je barokní, jednolodní, orientovaná, bez věže. Stěny jsou hladké, nad kněžištěm i lodí jsou hladké štíty, sedla jsou kryta pálenou krytinou, nad lodí je pak osmiboký sanktusník (doplněný až roku 1818) završený stanem. V západním průčelí je umístěn polokruhový vchod, nad ním segmentové okno na kruchtu, ve štítu dvě kruhová okénka. Hlavní loď kostela je obdélná, dlouhá 14,8 m a široká 9 m. V bocích jsou umístěny dva páry půlkruhem zaklenutých oken stejného tvaru a velikosti jako je v jižní stěně kněžiště. Na severní straně vchod do staré, na jižní straně vchod do nové sakristie

Boušínská studánka (Kaple Panny Marie) - k místu se váže pověst o zázračném uzdravení hluchoněmé dívky. Pověst popisuje Božena Němcová v Babičce. V minulosti býval ve stráni pod kaplí trkač, který hnal vodu na hřbitov nad kaplí

Mapa trasy