DO STárkova na vyhlídku vysoký kámen

Výlet do stárkova na vyhlídku vysoký kámen s návštěvou trpasličí rokle

O tom, že v našem okolí naleznete velké množství nejrůznějších vyhlídek do okolní krajiny jistě není pochyb. Vždyť se nacházíme v samém podhůří Jestřebích hor, které můžeme lehce navštívit vydáme-li se po Panské cestě po jejich hřebeni, přičemž ideálním výchozím bodem z Červeného Kostelce nám může být Bohdašín či Krkavčina. Jestřebí hory máme v podstatě za humny tento pohled na ně máme každý den před sebou.

Nicméně tento výlet vás zavede na Jestřebí hory z druhé - odvrácené strany. Vydáme se do nedalekého Stárkova a navštívíme, resp. vylezeme na Vysoký kámen. Z této vyhlídky nad Stárkovem se podíváme na nejbližší svahy Jestřebích hor i samotné městečko Stárkov. Jistě budete překvapeni nádhernou zvlněnou krajinou, která bude v jarních měsících plná krásných zelených odstínů, nebo v případě podzimních měsíců zase vybarvena nádhernými odstíny podzimních barev.

Popis trasy

Modré turistické značení: Červený Kostelec (bus.) – Lipky; zelené turistické značení: Lipky - Horní Kostelec (škola) - Horní Kostelec (rozc., bus.) - Nad Horním Kostelcem; červené turistické značení: Nad Horním Kostelcem - U Krkavčiny; žluté turistické značení: U Krkavčiny - U Dušiček - Nad Chlívci (bus., odb.); zelené turistické značení: Nad Chlívci (bus.,odb.) - Turov - Pustiny (rozc.); žluté turistické značení: Pustiny (rozc.) - Nad Bílou cestou; modré turistické značení: Nad Bílou cestou - Stárkov (nám.bus.) - U Vysokého kamene - Vysoký kámen

Zajímavá místa

Lipky, U Krkavčiny (rozhled), Nad Chlívci (pěchotní srub T-S 19), bájný vrch Turov, Stárkov, vyhlídka Vysoký kámen, Trpasličí rokle

Výškový profil trasy je cca 447 m stoupání, 320 m klesání, celková délka cca 12,3 km (odhad 4-5 hodin) (jeden směr)

Náš tip

Nad Stárkovem se z údolí potoka Dřevíče po jeho levém břehu vypíná vysoká a strmá stráň tvořená slínovci (opukami), přičemž v horní části se nachází výrazná rozsedlina v délce více jak 100m a šířce od několika metrů až po 15 metrů. Vytváří skalnatou soutěsku souběžnou ve směru svahu. Stěna odlučné plochy blokového sesuvu je až 20m vysoká, členěná na samostatné skalní věže. Na jihovýchodě od rozsedliny vystupuje v horní části příkrého svahu údolí asi 10 slínovcových skalních výchozů - srubů a hřbetů, ty jsou až 15m široké, největší pak až 35m vysoké. Oddělují je suché erozní rýhy. Jeden z těchto skalních srubů, tzv. Vysoký kámen, je opatřen zábradlím a je využíván jako vyhlídka na Stárkov a Jestřebí hory. Nabídne Vám překrásný pohled do okolní krajiny. Cestou se také nezapomeňte projít právě výše zmíněnou skalnatou soutězkou (vede cca 10 m. ve směru do svahu od značené turistické trasy), která se nazývá Trpasličí rokle.

Mapa trasy