Cyklotrasa KČT č.4304 - Krkavčina - Chlívce - Jívka II - Stárkov

Post date: 22.9.2010 14:31:27

Cvklotrasa KČT Č. 4304 Krkavčina - Chlivce - Jívka II - Stárkov

Bílá značka - 8,5 km

Cyklotrasa umožňuje kombinovárú výletů po dalších značených cyklotrasách po hřebeni Jestřebích hor a spojuje jih se severem Jestřebích hor. Nabízí nezapomenutelné výhledy a po bývalých obchod­nich cestách vede kolem pěchotniho srubu, božích muk a plastik i kolem unikátní stárkovské křížové cesty a fary.

Začíná na Krkavčině nad Bohdašínem na vrcholu stoupání silnice Červený Kostelec - Stárkov na odbočce hřebenové Panské cesty. Po kilometrovém sjezdu po silnici odbočuje vlevo na lesní cestu a stoupá kolem pěchotního srubu z jed­notné liníe hraničního opevnění z konce třicátých let minulé­ho století. Na okraji lesa na jezdce čeká výhled k severu na zvlněnou krajinu s nejvyšším vrchem Čáp. Polní cestou sjíždí k restaraci Fortuna ve Chlívcích (koně na pastvinách) a poté prochází obcí s mnoha krásnýrní chaloupkami. Před sjezdem do údolí potoka Jívky se vyplatí zastavit a otočit se. Jestliže před sebou uvidíme nejvyšší horu Čech, na opačné straně je bájný vrch Turov. Lesni cestou se zbytky štětování a posléze po silničce pokračuje trasa do Jívky II (Stará Jívka, 466 m n. m.) kolem dřevěných chaloupek. Brzy však před penzionem odbočuje vpravo a luční cestou s krásnýrní výhledy kolem sta­rých božích muk stoupá k lesu. Z lesa vychází na louky a kolem pasoucích se koni přichází ke kapličce nad Stárkovem. Zde na vrchu Šibeník (Městečko mělo hrdelni právo, proto ten název.) se otvírá výhled na Stárkovskou kotlinu i stráně nad obcí. Zde také končí unikátní křížová cesta z druhé poloviny 19. století, kolem jejichž plastik trasa klesá ke kostelu s pís­kovcovýrní náhrobky a kolem roubené fary s mansardovou střechou (Stejně jako křížová cesta zapsána v seznamu pamá­tek UNESCO.) přichází na stárkovské náměstí. Zde u mapy a informační tabule je možnost napojení na další cyklotrasy v regionu