Cyklotrasa KČT č.4095 - Rtyně v Podkrkonoší - Běloves - Karlów

Post date: 22.9.2010 14:35:56

Cyklotrasa KČT č. 4095 Rtyně v Podkrkonoší - Běloves - Karlów (PL)

Silniční značení, Rtyně - Běloves 17,5 km

Rtyně v Podkrkonoší - Červený Koste­lec - Zábrodí - Kramolna - Náchod - Běloves - Kudowa Zdrój - Kartów

Cyklotrasa provede jezdce krásnými a zajímavými misty z Trutnovska přes část Náchodska do Pol­ska. Cestou možnost napojení na další četné cyklotrasy. Rtyně v Podkrkonoší - kostel sv. Jana Křtitele, zvoníce, měst­ské muzeum s expozicí horníctví a selského povstání roku 1775. Z parkoviště u hřbitova (informační tabule) přejezd sil­nice 1/14 k táhlému stoupání ke rtyňské kapličce (výhledy). Polem pokračujeme k železničnímu přejezdu a do Lhoty. Místní asfaltkou projíždíme Lhotou, na křižovatce "U Jana" přetneme silnici 1/14 a kolem Hospice Anežky České pokra­čujeme na autobusové nádraží. Červenokostelecké autobuso­vé nádraží je východiskem turistických cest a cyklotras u bist­ra' kontakt s cyklotrasou KČT č. 4018 Okruh Boženy Němcové. Odtud pojedeme lesoparkem Občina k rybníku Brodský (informační tabule). Silnicí přes křižovatku na hráz rybníka Špinka stoupáme k lesu Osičiny, na vrcholu je ideálni vyhlíd­ka, informační tabule a kontakt s cyklotrasou KČT č.4091 do Trutnova. Na okraji lesa křižovatka silnic, pokračujeme vpra­vo do houbařského lesa směr Trubějov, v lese odbočka vlevo na lesní cestu (u závory informačni tabule). Z lesa vyjedeme v obci Kramolna u obchodu poblíž místní hospody na silnici Olešnice - Náchod (informační tabule). Na křižovatce "U kaš­tanu" musíme odbočit vlevo a pokračovat po někdejší zemské silnici k náchodskému zámku. Kolem romantického vojen­ského hřbitova vjedeme do zámecké aleje a zastavíme se u vchodu do náchodského zámku (informačni tabule). Je zde také Zámecký hotel a Státní galerie výtvarného umění. Potom nás čeká prudký sjezd po zámeckém kopci na Plhov a odboč­ka do města. Pokud se nechceme zdržet v Náchodě, za teplár­nou musíme odbočit vlevo, na další křižovatce vpravo a po 50 metrech vlevo do Kladské ulice. U křižovatky Běloves "U Korunky" nás poučí další informační tabule. Odtud jedeme dále po silnici směr Hronov a odbočkou vpravo přes železni­ci dojedeme ke státní hranici. Celá oblast je nápadná hustou sítí vojenských objektů postavených před druhou světovou válkou. Prvním městem za hranicemi jsou lázně Kudowa Zdrój s minerálnimi prameny. Trasa končí v obci Karlów, kde je napojení na další cyklotrasy a informační tabule.