Cyklotrasa KČT č.4094 - Úpice - Devět Křížů - Odolov - Jívka II

Post date: 22.9.2010 14:32:28

Cyklotrasa KČT č. 4094 Úpice - Havlovice - Devět Křížů - Rtyně - Odolov - Jívka II

Zelená značka - 15 km

Úpice - Havlovice - Podhradí - Devět Křížů - Končiny - Rtyně v Podkrkonoší - Odolov - Jívka II

Z náměstí v Úpici sjezd kolem školy k autobusovému nádra­ží na silnici směr Havlovice, na konci Úpice a začátku Hav­lovic odbočuje vlevo na místní asfaltku přes krytou lávku na levý břeh Úpy. Havlovicerni pokračuje kolem sportovního areálu k mostu (možnost občerstvení ve sportovním areálu i na druhém břehu za mostem v hostinci Amerika) a vlevo stále asfaltkou údolím a potom společně s modrou cyklotrasou KČT č. 4018 (Okruh Boženy Němcové) stoupá na okraj Pod­hradí. Zde přechází na lesní cestu s výstupem ke zříceninám hradu Vízmburku. Pod hradem se stáčí prudce vlevo a na vrcholu stoupání uprostřed lesa opouští modrou cyklotrasu, odbočuje vlevo a kolem pískovcového lomu Krákorka příchá­zí na křižovatku lesních cest na okraji lesa u Devíti Křižů (Výhledy na Bohdašín v Jestřebích horách a polské stolové hory Bor a Hejšovína, vpravo sto metrů odsud je hospoda s venkovním posezením.). Cyklotrasa na kraji lesa opět zabo­čí vlevo směr Rtyně a kolem bývalé sjezdovky Pálenka (vý­hledy na Jestřebí hory a rtyňskou kotlinu) sestupuje na okraj osady Končiny (rozcestník). Po rnistní asfaltce prudkým sjez­dem sestupuje kolem rybníčka Žabárna do Rtyně v Podkrko­noší ke kostelu (informační tabule - start na cyklotrasu KČT č. 4095 Rtyně - Červený Kostelec - Náchod - Běloves - Kar­low). Po silníci 1. třídy vede na náměstí, kde odbočí vpravo do sídliště a napojí se na místní asfaltku k vlakové zastávce. Další informační tabule na okraji lesa Kameníce v prudkém stoupání upozorní na zajímavosti Rtyně v Podkrkonoší a na krásné výhledy na město. Asfaltkou vystoupá trasa na svůj nejvyšší bod do sedla Jestřebích hor na Odolov 562 m n. m. (Křižovatka turis­tických tras a cyklotras) a odtud po silnici klesá 2 km k infor­mační tabuli nad zatáčkami u obce Jívka II. Zde je možné napojení na cyklotrasu KČT č. 4093 Stárkov ­Radvanice. Cyklotrasa KČT č. 4094 končí na křižovatce silnic v obci Jívka II u rozcestníku s bíle značenou cyklo­trasou KČT č. 4304 Krkavči­na - Chlívce - Stárkov.