Cyklotrasa KČT č.4091 - Lhota u Trutnova - Jestřebí hory - Zábrodí - Špinka

Post date: 22.9.2010 14:33:56

Cyklotrasa KČT č. 4091 Lhota u Trutnova J estřebí hory - Zábrodí - Špinka Červená značka - 31 km Lhota u Trutnova - Bezděkov - Paseky - Odolov - Krkavčina - Horní Kostelec - Kostelecké Končiny - Zábrodí - Špinka

Z Trumova Poříčí od Jizersko-krkonošské magistrály vede do Lhoty u Trutnova, přes Bezděkov stoupá na Jestřebí hory na hřebenovou cestu nad Slavětínem. Po vrcholcích lesem a lou­kami vede na Paseky v Jestřebích horách (překřížení s cyk­lotrasou KČT č. 4090 (Radvanice - Úpice - Slatinský mlýn). Nad hospodou pokračuje lesem po hřebeni a potom pod vrcholovou partií Žaltmanu v jižním úbočí pod Lotrandovu jeskyni, následuje sjezd k Bílému kamení (křížovatka turistic­kých cest), Panskou cestou přes Kolčarku mírně klesá na Odolov (překřížení s cyklotrasou KČT č. 4094 Odolov - Rty­ně - Vízmburk - Havlovice - Úpice) a mírně stoupá Panskou cestou na Krkavčínu nad Bohdašínem. Po silníci klesá do Horního Kostelce na křižovatku ke Hronovu, odkud stoupá po místní asfaltce na Kostelecké Končiny, sjezd ke křížku, pře­kříží hlavní silníci do Horní Radechové a pokračuje po silníici do Horních Rybníků a k lesu Osičiny nad Zábrodím. (Zde je napojení na cyklotrasu KČT Č. 4095 Rtyně - Červený Kos­telec - Náchod - Karlow.) Jeden kilometr odtud končí na hrázi rybníka Špinka, kde je napojení na cyklotrasu KČT č. 4018 Okruh Boženy Němcové.

Zajímavá místa na trase: Lhota u Trutnova - upravený střed obce s chaloupkami, koně na pastvínách, Bezděkov - dřevěné chaloupky, parovod z Poříčí do Radvanic, Paseky v Jestřebích horách - původně hornická osada, dnes výletní místo na hře­bení Jestřebích hor, turistická ubytovna a bufet s celoročním víkendovým provozem, barokni kříž z roku 1789, křižovatka turistických cest, Lotrandova jeskyně - v lesnim porostu ne­přehlédnutelné skalky a skalní útvary tvořené slepencem a pískovcem, největší z nich je nazván na památku loupežníka Lotranda ze stejnojmenné pohádky Karla Čapka, Žaltrnan ­půl kilometru nad Lotrandovou jeskyni je nejvyšší vrchol Jestřebích hor Žaltman (739 m n. m.) - rozhledna s panora­matickým výhledem. Vede sem zelená turistická cesta od Bí­lého kamene na Panské cestě, nebo od hospody na Pasekách. Odolov - Původně hornická osada, dřevěné chaloupky, pom­ník z araukaritů, hospoda U Lotranda, křižovatka turistických cest, odbočka na nedaleké slepencové skalní útvary Kryštofo­vy kameny. Končiny - Burdychovo stavení (úkryt vysílačky Libuše v r. 1942) s deskou připomíná válečné události.