Cyklotrasa KČT č.4018 Okruh Boženy Němcové

Cyklotrasa KČT č. 4018 Okruh Boženy Němcové - Modrá značka - 35 km

Červený Kostelec, rybník Špinka, Řešetova Lhota, Studnice, Česká Skalice, Ratibořice, Havlovice, Červený Kostelec.

Na pětatřicetikilometrový okruh s nejnižším mís­tem Českou Skalicí (280 metrů n. m.) a nejvyšším bodem Devět Křížů (467 metrů n. m.) jsou nejvýhodnější nástupová místa s vlakovým a autobusovým spojením a s parkovišti:

  • Červený Kostelec (autobusové nádraží s parkovištěm osob­ních aut, informační tabule s mapou kraje, mapa a profil cyk­lotrasy)
  • Devět Křížů nad Červeným Kostelcem (parkoviště u hospody, autobusová zastávka)
  • Česká Skalice (vlakové nádraží na trati Jaroměř - Trutnov, autobusové spojení Náchod - Hradec Králové, parkoviště a občerstvení na náměs­tí)
  • Ratibořice (parkoviště a bistro před zámkem)
  • Studníce (parkoviště na návsi, hospoda, 2 km vzdálené vlakové nádra­ží Starkoč na trati Jaroměř - Trutnov)
  • Zlíč (parkoviště u dvou restaurací na křižovatce silnice do Ratibořic)

Zajímavá místa na trase

Zajímavá místa na trase: Ratibořice (dějiště "Babičky" Bože­ny Němcové, zámek Ratibořice, Panský mlýn, Panský hosti­nec, pomník Babičky s vnoučaty od Otto Gutfreunda, Staré bělidlo, Viktorčin splav), národní přírodní památka "Babičči­no údolí" (Člověkem šetrně kultivovaná krajina v údolí řeky Úpy s bohatým zastoupením rozptýlené zeleně. Údolní stráně s listnatýmí a smíšenými lesy se vzácnou flórou i faunou, starý lužní les s mohutnýmí duby.), Slatinský mlýn, Boušín (kostel a fara z Jíráskovy kroníky "U nás"), Havlovický mlýn (rodiště pátera Regnera Havlovického z Jíráskovy kroniky "U nás", lidová architektura, rybník, smírčí kříž), Vizmburk (roz­valiny gotického hradu), Devět Křížů (osada je součástí Čer­veného Kostelce). U silnice kamenný kříž, původně zde stá­valo devět křížů. Podle pověsti zde byl zabit vizmburský pán Heř­man a jeho zbrojnoši), Červený Kostelec (Domek Boženy Němcové, barokní kostel sv. Jakuba), rekreační oblasti u ryb­níků Brodský a Špinka, Třtice (pramen minerálni vody), Stud­níce (kostel sv. Jana Nepomuckého, v bývalé tvrzi je dnes obecní úřad), Zlíč (socha Boženy Němcové), vojenský hřbi­tov před Českou Skalicí (Na vojenském hřbitově jsou pocho­vání padlí vojáci prusko-rakouské války roku 1866.), Česká Skalice (stará radníce na náměstí, Muzeum Boženy Němcové a textilní muzeum, pomník Barunky Panklové, Barunčina škola, kostel Nanebevzetí Parmy Marie, korintský sloup se sochou Panny Marie na náměstí, pomník Boženy Němcové, vodní nádrž Rozkoš).

Mapa trasy