Trasa č.015 - Pěší výlet na Boušín a Vízmburk

Post date: 22.9.2010 14:08:35

Zelená turistická značka nás přes průmyslo­vou zónu v Červeném Kostelci zavede na Dupačku (daleké výhle­dy) a následně do Stolína (obec s lidovou archi­tekturou a plastikami). Lesem Habřínou přeskakujíce vodu v romantickém údolí zvaném V Potůčkách sestoupíme k Bou­šínské lávce přes Úpu (křižovatka dalších tras a cyklotras). Sem bychom také došli po modré značce na Mstětin a sestu­pem po žluté značce.

Od Boušínské lávky stoupáme lesem po červené značce (Cesta Boženy Němcové) na magický Boušín. Poutní kostel Navštiveni Panny Marie na Boušíně byl založen ve 2. polovině Xll. století, dnešni podoba je z let 1682 až 1692. Na hlavním oltáři je vzácný obraz akademického malíře Gus­tava Vacka, červenokosteleckého rodáka. Barokní fara pochá­zí z let 1728 až 1730. Život na Boušíně se odráží v Jiráskově Kronice U nás. Kolem fary projdeme alejí ovocných stromů (zelená cyklotrasa KČT č. 4090) na okraj lesa k torzu Špetlova buku (obrovský pověstmi opředený buk vyvrátila vichřice na jaře 2008) a za lesem po Justynčině naučné cestě zabočíme vpravo a sestoupíme do údolí Úpy. Odtud se můžeme údolím kolem Bathildiny stoličky vrátit na Boušinskou lávku a přes Stolin či Mstětin do Červeného Kostelce.

Můžeme ovšem pokračovat údolim proti proudu Úpy po červené značce do Náchodce k Šiškovenskému mostu. Opět možnost přejít řeku a vystou­pat na modrou značku, po niž pohodlně dojdeme k Devíti Kří­žům. Kdo si chce ještě užít červené značky, brzy údolím ko­lem rybníka Jindra dojde do Poklekova. Vlevo v zahrádce zahlédne smírčí kříž, u bývalého mlýna boží muka, dřevěnky a pomník připomínající rodiště pátera Regnera Havlovického. Na levém břehu Úpy po chvíli stoupáme po červené přes Pod­hradí ke zříceninám hradu Vizmburku a k Devíti Křížům. Na kraji lesa u hájovny jsou pověstná boží muka s devíti kříži vytesanými v podstavci a daleké výhledy. Odměnou za celo­denní putováni může být občerstveni v hospůdce s venkov­ním posezením. Potom už zbývá seběhnout k vlakovému ná­draží v Červeném Kostelci a dojít do města, nebo dojet autobusem.

Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města