Trasa č.013 - Na kole okolo Labe do Kuksu a Žírče

Post date: 22.9.2010 14:07:20

Z Červeného Kostelce přes Skalku dojede­me do Olešnice a vystoupáme k bramborárně s výraznou alejí topolů (výhledy). Můžeme sem odbočit ze silnice do České Skalice. Polní asfaltkou sjedeme do Všelib, kde odbočíme vpravo a po 2 km v Červené Hoře vlevo po silnici k Žernovu. Před Žernovem však odbočíme vpravo na Ryzmburk a sjedeme do Babiččina údolí. Kolem Viktorčina splavu a Starého bělidla jedeme po modré cykloznačce KČT č. 4018 a před parkovištěm u zámku nara­zíme na cykloznačku KČT č. 4098 směr Chvalkovice a po ní vpravo stoupáme ovocným sadem. Projedeme Větmík, Miskolezy (srnírčí kříž), Chvalkovice (zámek, koupaliště) a v obci Velká Bukovina odbočíme vlevo na zelenou cyklotrasu KČT č. 4117 přes Krabčice do Heřmanic nad Labem (poutni barokní kostel sv. Máří Magdaleny z r. 1720. Ve zdejší tvrzi se 14. 9. 1583 narodil Albrecht z Valdštejna, pozdější vojevůdce ve třicetileté válce).

Z Heřmanic po červené cyklotrasa KČT č. 24 (Labská) dojedeme do Kuksu (Ojedinělý komplex přírodniho muzea barokního umění budovaného hrabětem F. A. Šporkem s re­prezentativním a výchovným určením. V původnim rozsahu obsahoval kromě dochovaného špitálu i zámek, lázně a další objekty. Dnešní památkové rezervaci dominuje špitálni kostel Nejsvětější Trojice od G. B. Alliprandilio z roku 1710. Sochy jsou vrcholnými díly M. B. Brauna). Po občerstvení pokraču­jeme podél Labe po čtyřiadvacítce do Žirče.

Barokni zámek v Zirči vznikl v letech 1652 - 1669 jako jezu­itská rezidence, dnes je zde Domov sv. Josefa, středisko Oblastni charity Červený Kostelec. Barokni konventní kostel sv. Anny byl dokončen r. 1698. Pokud nezajedeme do Dvora Králové, pokračujeme po silnici kolem Žirečského mlýna do Choustnikova Hradiště. Zde pod motorestem odbočíme vlevo na cyklotrasu KČT č. 4097 po níž lesní a polni asfaltkou stoupáme přes Vyhnanov do osady Nesytá, za níž zabočíme vpravo a mezi Liščí horou (609 m n. m.) a Kopnou (583 m n. m.) vyje­deme do Komárova (vpravo u silnice smírčí kříž). Odtud sjíž­díme (výhledy) do Hořiček (kostel sv. Ducha, busta lékaře Antonína Picha, deska na hostinci připomíná návštěvy básní­ka Julia Zeyera).

Do Červeného Kostelce dojedeme po silnici přes Litoboř, Slatinu nad Úpou a Červenou Horu.

Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města