Trasa č.011 - Na kole k soutokům s Labem

Post date: 22.9.2010 14:06:00

(Obcemi mikroregionu Úpa k soutokům s Labem - Česká Skalice - Úpa - Metuje - Josefov)Pro cyklovýlet do České Skalice vždy doporučujeme volit méně frekventované vedlejší silnice či polní a lesní cesty. Cyklookruh B. Němcové KČT č. 4018 nás z Červeného Kostelce kolem rybníka Špinky zavede do Studníce a Zlíče. Dojet sem můžeme také po silničkách Olešnice, bramborárna (u božích muk na konci výrazné topolové aleje nalezneme krásné výhledy), Všeliby, Bakov, Řešetova Lhota, Studníce a Zlíč. Ze Zliče je skok do Ratibořic a do údolí Úpy. My jedeme dál po silnících na jih.

V České Skalíci pod náměstím odbočíme vlevo a následně u Čerychovy vily vpravo do Říkova. Za obcí Doubravice sjedeme do nivy řeky Úpy a přijedeme do Rych­novka-Zvole, Ve Zvoli si po pravé straně jízdy dovolíme upo­zornít na zajímavý strom katalpu u z dálky viditelného koste­líka. Z Rychnovka jedeme vpravo směr Jaroměř a po dvou kilometrech vlevo do Josefova. Po příjezdu na okraj města narazíme na cyklotrasu KČT č. 24 Labská, která nás po odbočení vpravo lučinarni podél břehu Labe vrátí asi kilometr k soutoku Labe s Úpou. Odtud se vrátíme zpět na silnici od Rych­novka a pokračujeme k Josefovu. Na stopce se po hlavní sil­níci dáme vlevo a ihned za mostem z ní odbočíme vpravo na neznačenou širokou lesní cestu, abychom po půl kilometru po levém břehu Metuje dojeli na její soutok s Labem. Nejlepší fotky na soutok jsou z mostu o tři sta metrů po proudu. Od mostu se po silničce parkem dáme vlevo a po kilometru jízdy jsme u vstupu do pevnosti Josefov.

Z náměstí od kostela v Jo­sefově nás povede cyklotrasa KČT č. 4034 přes Starý Ples nivami Metuje do Šestajovic, kde na křižovatce odbočíme vlevo na cyklotrasu KČT č. 4058, po které přes ramena Metuje a osadu Vese­lici dojedeme do Velké Jesenice (možnost občerstvení na hřišti). Po silnici lesem Rousínem dojedeme do České Skali­ce. Buď použijeme k návratu zhora zmiňované možnosti, či frekventovanou silnici, nebo druhou část Cyklookruhu B. Němcové KČT č. 4018 přes Malou Skalici, Ratibořice, Slatinský mlýn, Havlovice-Poklekov, Vízmburk a Devět Křížů.

Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města