Trasa č.010 - Červenokostelecké rybníky

Post date: 22.9.2010 14:05:18

Nejoblíbenější vycházková místa se nachá­zejí směrem na jih od města za lesíky Obči­nou a Ždárem. Modrá cyklocyklotrasa KČT č. 4018 (Okruh B. Němcové) nás z centra Červeného Kostelce povede Sokolskou ulicí do Nerudovy ulice (unikátní budova ZUŠ zapsaná v seznamu památek NPÚ), a vzápětí lesíkem k rybníku Krčmařík, který obhospodařují místní rybáři. Polní cestou přijdeme na křižo­vatku se silnicí k Zábrodí a Náchodu. Před námi je autokemp u rybníka Brodský s Vodnickou restaurací.

Vpravo můžeme pokračovat po červené turistické značce a již zmiňované cyk­loznačce od ocasu až na hráz největšího rybníka - Špinky. Možnost občerstvení je v reasturací Na ocase s venkovním posezením, či v následujících sezonních osvěžovnách. Na hrázi si musíme vybrat jednu z možných variant návratu. (Vlevo po silnici přes hráz, Zábrodí, Brodský a Občinu do Kostelce, nebo mnohem delší po žluté turistické kolem hřiště v Zábrodí na Kozákův kopec a po červené cyklotrase KČT č. 4091 na Kostelecké Končiny a odtud vlevo dolů po zelené.) Půjdeme-­li vpravo, vystoupáme po asfaltce k lesíku, odkud za dobré vidítelnosti přehlédneme Olešnici, kopce Barchoviny i Krko­noše. Po kilometrové procházce Olešnicí, kdy oceníme něko­lik udržovaných místních dřevěnek a květinami vyzdobené domky, zahneme opět vpravo (žlutá značka) a za hřištěm levou nezna­čenou asfaltkou se vracíme přes Halašov k lesu Žďár na Skal­ku a dolů do města Červený Kostelec, či z Halašova s výhledy na město zabočí­me vpravo ke Krčmaříku a Občinou do centra se už nedá zabloudít aní po osvěžení U Buldoka.

Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města