Trasa č.006 - Na kole přes dvě Olešnice

Post date: 22.9.2010 14:02:11

Z Červeného Kostelce se vydáme po cyklotrase KČT č. 4095 přes Zábrodí a z lesa vyjedeme do obce Kramolna. Opustíme cyklo- značku, přetneme silnici i obec a mistní asfaltkou doje­deme do Václavic.

Po cyklotrase KČT č. 4056 pokračujeme na Branku (pomník války r. 1866 Bílý lev) a do Václavic (Dobe­nín, kostelík, pomníky války r. 1866) a sjezdem do Šonova. Opustíme cyklotrasu a vlevo po silnici jedeme do Nového Města nad Metují (městská památková rezervace - renezanč­ní náměstí, zámek, městské muzeum, galerie, věž Zázvorka). Pod náměstím za Metují stoupáme silničkou směr Olešníce v Orlických horách (na konci prvního lesa vlevo zbytky hradu Výrov s nezapomenutelnými výhledy na Nové Město), aby­chom po třech kilometrech dojelí do Slavoňova (rene­zanční zděná zvoníce z roku 1555, vzácný dřevěný kostel sv. Jana Křtitele z roku 1553 a jeho cenná vnitřní vý­zdoba barokní lidovou figu­rální malbou a ornamenty jsou v seznamu památek UNESCO mezi nejcennějšími stavbami).

Po pětikilometrovém stoupání silnicí směr Nový Hrádek dojedeme do poutního místa Roko­le (kostel Panny Marie, kaple se zázračnou studánkou, dřevě­ná Loreta, kamenná křížová cesta). Pěšinou nad kostelíkem vystoupáme opět na silnici a projedeme se obcemi Tis, Janov, Bystré a vlevo většinou do kopce do obce Sněžné. Při poma­lém výjezdu do kopců Orlíckých hor jsme odměnění úžasný­mi výhledy a fotografové zde často zastavují. Před Polomem na vrcholu stoupání (737 m n. m.) je vlevo odbočka k pevnosti Skutina (jednotná linie opevnění hraníc před druhou světovou válkou), která je o víkendech přístupná. Úhledné a květinami zdobené chaloupky na Polomu nás pozdraví při sjezdu do Olešníce v Orlických horách (chaloupky, barokní kostel sv. Maří Magdalény z r. 1705, barokní radnice z r. 1709, 4 km vzdálená horská chata Čihalka). Po osvěžení pohodlně sjede­me po silnici kolem potoka Olešenka na křižovatku pod No­vým Hrádkem. Zde najedeme na lesní silničku a stále po cyk­lotrase KČT č. 4035 jedeme do Pekla (známé výletní místo s rázo­vitým hostincem - archítekt Dušan Jurkovič).

Po cyklostezce KČT č. 4034 se krásně přes Ostrovy (občerstvení) svezeme do Náchoda. Vystoupáme na zámek a zámeckou alejí dojedeme do Kramolny a po silníčce přes Trubějov do Olešníce u Čer­veného Kostelce. Kolem hřiště přes Skalku dojedeme do města na autobusové nádraží, kde si na mapě můžeme znovu projít trasu výletu a pochválit se, že jsme našlapali 70 km.

Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města