Trasa č.005 - Na kole ke skalám do osady Skály

Post date: 22.9.2010 14:01:28

Z centra města Červený Kostelec vyjedeme po silnici směr Stárkov a Horním Kostelcem vystoupáme na Krkavčinu (výhledy). Odtud sjíždíme přes Bystré (chaloupky) do Stárkova. Již při sjezdu jsme na křižovatce Nad Chlívci najeli na cyklotrasu KČT č. 4020, po ní ze Stárkova pokračujeme vlevo údolím potoka Dřevíč do Vápenky (chaloupky, boží muka) a obce Jívka (kostel sv. Maří Magdaleny).

Pomalu stoupáme směr Adršpach do Jano­vic (chaloupky, pastviny koní). V Janovicích opustíme silnici s cyklotrasou KČT č. 4020 vedoucí do Adršpachu a odbočíme vpravo kolem pastvin k výstupu do Liščího sedla. Zde opět zatočíme vpravo a stoupáme po červené cyklotrase KČT č. 4036 na křižo­vatku cest Pod Zvětralým vrchem a loukou na Záboř. Cestou se ohlédneme na Krkonoše, na vrcholu louky na Záboři zasta­víme a kocháme se výhledy na Krkonoše, Teplické skalni město i Góry Kamienne.

Po okraji lesa pod čapím vrchem (786 m n. m.) se po lukách stáčíme nad osadu Skály. Cestou nás ovšem okouzlí výhledy na Ostaš, Hejšovinu, Bor. Orlické hory a zříceniny skalního hradu Bishofstein a fotografové nás opět budou zdržovat. Po jmenované cyklotrase kolem křižovatky se zelenou turistic­kou značkou vedoucí na nehol Čáp a kolem rekreačních budov lesem sjíždíme na silnici od Teplic, zatočíme vpravo a dojedeme do osady Skály Černé jezírko). Po osvěžení v Zá­mecké restauraci nás zelená cyklotrasa KČT č. 4003 vyhlídkovou jízdou zavede k Solovickému Dvoru, odkud sjedeme do Stár­kova po bílé cyklotrase KČT č. 4304. Pokud nepoužijeme k návra­tu silnici, můžeme po této cyklotrase pokračovat kolem rou­bené fary s mansardovou střechou. kostela s pískovcovými náhrobky a křížovou cestou (fara i křížová cesta zapsány v seznamu památek UNESCO) na vrch Šibeník. Po lukách s pastvinarni koní a následně lesem dojedeme do osady Jívka II a vlevo pojedeme asi kilometr údolím potoka Jívka. Potom stoupáme vpravo lesní cestou po úbočí Švédského vrchu do osady Chlívce, projedeme kolem chaloupek k restauraci For­tuna a po osvěžení pokračujeme mírným stoupáním do sedla a dojedeme na hřeben na Krkavčinu. Bílá cykloznačka zde končí, my ovšem nemůžeme zabloudit při sjezdu do města.

Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města