Trasa č.002 - Na kole na Žaltman

Post date: 22.9.2010 13:57:51

Svou trasu zahájíme v Červeném Kostelci a pojedeme do Rtyně v Podkrkonoší, kam se mimo hlavní silnici dostaneme "zadem" po značené cykloznačce KČT č. 4095 z autobusového nádraží přes Lhotu ke kapličce nad Rtyní v Podkrkonoší.

Na parkovišti u hřbitova (jehož hlavní dominantou je starobylá dřevěná zvonice z roku 1544 a kostel sv. Jana Křtilete) se napojíme na zelenou cyktotrasu KČT č. 4094 a za vlakovou zastávkou stoupáme dva kilometry do sedla Jestřebích hor na Odolov a vzápětí sjíždíme po silnice lesen směrem na sever.Na konci lesa nad obcí Jívka II u tabule s mapou odbočujeme vlevo. Čeká na nás tzv. Černá cesta do Radvanic po bílé cykrotrase KČT č. 4093. Po kilometru jízdy v příjemném lesním stínu se před Vámi objeví široká lesní cesta odbočující z naší asfaltové silnice (vpravo). Pod první chatkou je úzká cestička vpravo na lávku, která nás dovede na zatopený pískový lom Buchťák, zde zvaný Kuprovka.

Osvěžení koupelí pokračujeme do Radvanic (možnost občerstvení). Nechceme-li na hřebeny Jestřebích hor na Peseky prudce stoupat modrou cyklotrasou KČT č. 4090, můžeme pokračovat po silnici do malebného Slavětína, mineme krásné rekreační dřevěnky i bývalý kostelík a v hodním konci obce stoupáme mírně vlevo po neznačené kamenité cestě na hřeben Jestřebích hor. Na hřebenu se napojíme na červenou cyklotrasu KČT č. 4091 a loukou pohodlně dojedeme do osady Paseky. Po občerstvení pokračujeme po červené cyklotrase, a dříve než začne vpravo klesat, zajedeme si půl kilomentru po hřebeni po zelené rutistické značce pod vrchol Žaltmanu.

Po vyhlédnutí do kraje z rozledny t zdatnější cykloturisti sjedou po zelené na Panskou cestu, ostatní se vrátí na červenou cyklotrasu a sjíždí na Panskou cestu kolem pověstné Lotrandovy jeskyně. Lesní asfaltkou, tzv. Panskou cestou po hřebeni pohodlně dojedeme na Kolčarku (u cesty pěchotní sruby - tzv. řopíky - z jednotné linie pohraničního opevnění z doby před II. světovou válkou), Odolov a Krkavčinu. Cestou se zastavíme u pomníčku s hornickým huntem naloženým uhlím i u araukaritu. Červená cyklotrasa nás pak dovede do Horního Kostelce na silnici od Hronova a můžeme sjet přímo na červenokostelecké náměstí.

Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města