Červený Kostelec.cz

Post date: 27.9.2010 9:42:59

K veliké radosti autora se za skvělé spolupráce s tiskárnou Retip podařilo den před folklorním festivalem vydat novou propagační brožuru s názvem Červený Kostelec.cz a s podtitulem Červený Kostelec, město v srdci Kladského pomezí mezi Náchodem a Trutnovem. Na 36 stranách velikosti A4 přináší 190 fotografií a krátké texty o zajímavostech v centru města i v okrajových částech, partnerských městech, mikroregionu Úpa, folklorním festivalu, tipy na výlety a vycházky, cyklotrasy, možnosti ubytování a stravování, kalendárium akcí atd. Červený Kostelec.czAutor Oldřich Nermuť, grafická úprava Oldřich Nermuť a RETIP Červený Kostelec, spolupráce Ing. Jaroslav Kordina. Fotografická spolupráce Jana Kejzlarová, Ing. Jaroslav Kordina, Jan Vlček, Petr Laštovička a archiv města Küsnacht. Textová spolupráce Sylva Pavlíková, Libuše Hanušová a Jana Kejzlarová. Tisk RETIP Červený Kostelec. Datum vydání 15. srpna 2008. 5 000 výtisků této brožury je určeno k propagaci města.