rozvoj SLUŽEB TIC Červený Kostelec / Projekt 2021

V průběhu roku 2021 realizuje naše TIC projekt „21CRG04-0017 - Rozvoj SLUŽEB TIC Červený Kostelec“ za pomoci dotačního programu Královehradeckého kraje

Pro rok 2021 jsme se rozhodli využít dotační možnosti Královehradeckého kraje a zapojit se do systému krajských dotací. Cílem je využít tyto finanční prostředky na projekt „21CRG04-0017 - Rozvoj služeb TIC Červený Kostelec“.

Základním cílem tohoto projektu je pokračování ve zkvalitňování podmínek pro poskytování informací a veškerých služeb v TIC. Chceme se zaměřit na stabilizaci a posílení personálního zázemí TIC a tímto způsobem pak dosahovat rychlého a přesného obsloužení našich zákazníků - ať již to jsou místní obyvatelé, kteří chtějí informace o nejrůznějších akcích v regionu nebo turisté a návštěvníci, kteří poptávají další informace o aktivitách, místních zajímavostech a místech pro výlety, ubytování či stravování.

Nedílnou součástí projektu je i prohlubování komunikačních schopností našich zaměstnanců při komunikaci se zahraničními návštěvníky.

Pevně věříme, že uvedený projekt opět přispěje k dalšímu zkvalitnění služeb informačního centra. Je pro nás důležité, aby návštěvníci města, turisté, cykloturisté, ale i běžní obyvatelé města u nás nalezli kvalitní služby, příjemnou atmosféru a dostatek informací pro jejich pobyt v našem regionu

(smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 21CRG04-0017), období plnění 01.01.2021-31.12.2021.

Vydáno 13.06.2021