TURISTIKA‎ > ‎Cykloturistika‎ > ‎

Cyklotrasy KČT

Cyklotrasa KČT č.4018 - Okruh Boženy Němcové

přidáno: 22. 9. 2010 7:37, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:24 ]

Cyklotrasa KČT č. 4018
Okruh Boženy Němcové
Modrá značka - 35 km
Červený Kostelec, rybník Špinka, Řešetova Lhota, Studnice, Česká Skalice, Ratibořice, Havlovice, Červený Kostelec.
 
Na pětatřicetikilometrový okruh s nejnižším mís­tem Českou Skalicí (280 metrů n. m.) a nejvyšším bodem Devět Křížů (467 metrů n. m.) jsou nejvýhodnější nástupová místa s vlakovým a autobusovým spojením a s parkovišti:
  • Červený Kostelec (autobusové nádraží s parkovištěm osob­ních aut, informační tabule s mapou kraje, mapa a profil cyk­lotrasy)
  • Devět Křížů nad Červeným Kostelcem (parkoviště u hospody, autobusová zastávka)
  • Česká Skalice (vlakové nádraží na trati Jaroměř - Trutnov, autobusové spojení Náchod - Hradec Králové, parkoviště a občerstvení na náměs­tí) 
  • Ratibořice (parkoviště a bistro před zámkem) 
  • Studníce (parkoviště na návsi, hospoda, 2 km vzdálené vlakové nádra­ží Starkoč na trati Jaroměř - Trutnov)
  • Zlíč (parkoviště u dvou restaurací na křižovatce silnice do Ratibořic)
Zajímavá místa na trase: Ratibořice (dějiště "Babičky" Bože­ny Němcové, zámek Ratibořice, Panský mlýn, Panský hosti­nec, pomník Babičky s vnoučaty od Otto Gutfreunda, Staré bělidlo, Viktorčin splav), národní přírodní památka "Babičči­no údolí" (Člověkem šetrně kultivovaná krajina v údolí řeky Úpy s bohatým zastoupením rozptýlené zeleně. Údolní stráně s listnatýmí a smíšenými lesy se vzácnou flórou i faunou, starý lužní les s mohutnýmí duby.), Slatinský mlýn, Boušín (kostel a fara z Jíráskovy kroníky "U nás"), Havlovický mlýn (rodiště pátera Regnera Havlovického z Jíráskovy kroniky "U nás", lidová architektura, rybník, smírčí kříž), Vizmburk (roz­valiny gotického hradu), Devět Křížů (osada je součástí Čer­veného Kostelce). U silnice kamenný kříž, původně zde stá­valo devět křížů. Podle pověsti zde byl zabit vizmburský pán Heř­man a jeho zbrojnoši), Červený Kostelec (Domek Boženy Němcové, barokní kostel sv. Jakuba), rekreační oblasti u ryb­níků Brodský a Špinka, Třtice (pramen minerálni vody), Stud­níce (kostel sv. Jana Nepomuckého, v bývalé tvrzi je dnes obecní úřad), Zlíč (socha Boženy Němcové), vojenský hřbi­tov před Českou Skalicí (Na vojenském hřbitově jsou pocho­vání padlí vojáci prusko-rakouské války roku 1866.), Česká Skalice (stará radníce na náměstí, Muzeum Boženy Němcové a textilní muzeum, pomník Barunky Panklové, Barunčina škola, kostel Nanebevzetí Parmy Marie, korintský sloup se sochou Panny Marie na náměstí, pomník Boženy Němcové, vodní nádrž Rozkoš).

Cyklotrasa KČT č.4095 - Rtyně v Podkrkonoší - Běloves - Karlów

přidáno: 22. 9. 2010 7:35, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:25 ]

Cyklotrasa KČT č. 4095
Rtyně v Podkrkonoší - Běloves - Karlów (PL) 
Silniční značení, Rtyně - Běloves 17,5 km
Rtyně v Podkrkonoší - Červený Koste­lec - Zábrodí - Kramolna - Náchod - Běloves - Kudowa Zdrój - Kartów
 
Cyklotrasa provede jezdce krásnými a zajímavými misty z Trutnovska přes část Náchodska do Pol­ska. Cestou možnost napojení na další četné cyklotrasy. Rtyně v Podkrkonoší - kostel sv. Jana Křtitele, zvoníce, měst­ské muzeum s expozicí horníctví a selského povstání roku 1775. Z parkoviště u hřbitova (informační tabule) přejezd sil­nice 1/14 k táhlému stoupání ke rtyňské kapličce (výhledy). Polem pokračujeme k železničnímu přejezdu a do Lhoty. Místní asfaltkou projíždíme Lhotou, na křižovatce "U Jana" přetneme silnici 1/14 a kolem Hospice Anežky České pokra­čujeme na autobusové nádraží. Červenokostelecké autobuso­vé nádraží je východiskem turistických cest a cyklotras u bist­ra' kontakt s cyklotrasou KČT č. 4018 Okruh Boženy Němcové. Odtud pojedeme lesoparkem Občina k rybníku Brodský (informační tabule). Silnicí přes křižovatku na hráz rybníka Špinka stoupáme k lesu Osičiny, na vrcholu je ideálni vyhlíd­ka, informační tabule a kontakt s cyklotrasou KČT č.4091 do Trutnova. Na okraji lesa křižovatka silnic, pokračujeme vpra­vo do houbařského lesa směr Trubějov, v lese odbočka vlevo na lesní cestu (u závory informačni tabule). Z lesa vyjedeme v obci Kramolna u obchodu poblíž místní hospody na silnici Olešnice - Náchod (informační tabule). Na křižovatce "U kaš­tanu" musíme odbočit vlevo a pokračovat po někdejší zemské silnici k náchodskému zámku. Kolem romantického vojen­ského hřbitova vjedeme do zámecké aleje a zastavíme se u vchodu do náchodského zámku (informačni tabule). Je zde také Zámecký hotel a Státní galerie výtvarného umění. Potom nás čeká prudký sjezd po zámeckém kopci na Plhov a odboč­ka do města. Pokud se nechceme zdržet v Náchodě, za teplár­nou musíme odbočit vlevo, na další křižovatce vpravo a po 50 metrech vlevo do Kladské ulice. U křižovatky Běloves "U Korunky" nás poučí další informační tabule. Odtud jedeme dále po silnici směr Hronov a odbočkou vpravo přes železni­ci dojedeme ke státní hranici. Celá oblast je nápadná hustou sítí vojenských objektů postavených před druhou světovou válkou. Prvním městem za hranicemi jsou lázně Kudowa Zdrój s minerálnimi prameny. Trasa končí v obci Karlów, kde je napojení na další cyklotrasy a informační tabule.

Cyklotrasa KČT č.4091 - Lhota u Trutnova - Jestřebí hory - Zábrodí - Špinka

přidáno: 22. 9. 2010 7:33, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:25 ]

Cyklotrasa KČT č. 4091
Lhota u Trutnova J estřebí hory - Zábrodí - Špinka
Červená značka - 31 km
Lhota u Trutnova - Bezděkov - Paseky - Odolov - Krkavčina - Horní Kostelec - Kostelecké Končiny - Zábrodí - Špinka
 
Z Trumova Poříčí od Jizersko-krkonošské magistrály vede do Lhoty u Trutnova, přes Bezděkov stoupá na Jestřebí hory na hřebenovou cestu nad Slavětínem. Po vrcholcích lesem a lou­kami vede na Paseky v Jestřebích horách (překřížení s cyk­lotrasou KČT č. 4090 (Radvanice - Úpice - Slatinský mlýn). Nad hospodou pokračuje lesem po hřebeni a potom pod vrcholovou partií Žaltmanu v jižním úbočí pod Lotrandovu jeskyni, následuje sjezd k Bílému kamení (křížovatka turistic­kých cest), Panskou cestou přes Kolčarku mírně klesá na Odolov (překřížení s cyklotrasou KČT č. 4094 Odolov - Rty­ně - Vízmburk - Havlovice - Úpice) a mírně stoupá Panskou cestou na Krkavčínu nad Bohdašínem. Po silníci klesá do Horního Kostelce na křižovatku ke Hronovu, odkud stoupá po místní asfaltce na Kostelecké Končiny, sjezd ke křížku, pře­kříží hlavní silníci do Horní Radechové a pokračuje po silníici do Horních Rybníků a k lesu Osičiny nad Zábrodím. (Zde je napojení na cyklotrasu KČT Č. 4095 Rtyně - Červený Kos­telec - Náchod - Karlow.) Jeden kilometr odtud končí na hrázi rybníka Špinka, kde je napojení na cyklotrasu KČT č. 4018 Okruh Boženy Němcové.
 
Zajímavá místa na trase: Lhota u Trutnova - upravený střed obce s chaloupkami, koně na pastvínách, Bezděkov - dřevěné chaloupky, parovod z Poříčí do Radvanic, Paseky v Jestřebích horách - původně hornická osada, dnes výletní místo na hře­bení Jestřebích hor, turistická ubytovna a bufet s celoročním víkendovým provozem, barokni kříž z roku 1789, křižovatka turistických cest, Lotrandova jeskyně - v lesnim porostu ne­přehlédnutelné skalky a skalní útvary tvořené slepencem a pískovcem, největší z nich je nazván na památku loupežníka Lotranda ze stejnojmenné pohádky Karla Čapka, Žaltrnan ­půl kilometru nad Lotrandovou jeskyni je nejvyšší vrchol Jestřebích hor Žaltman (739 m n. m.) - rozhledna s panora­matickým výhledem. Vede sem zelená turistická cesta od Bí­lého kamene na Panské cestě, nebo od hospody na Pasekách. Odolov - Původně hornická osada, dřevěné chaloupky, pom­ník z araukaritů, hospoda U Lotranda, křižovatka turistických cest, odbočka na nedaleké slepencové skalní útvary Kryštofo­vy kameny. Končiny - Burdychovo stavení (úkryt vysílačky Libuše v r. 1942) s deskou připomíná válečné události.

Cyklotrasa KČT č.4094 - Úpice - Devět Křížů - Odolov - Jívka II

přidáno: 22. 9. 2010 7:32, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:26 ]

Cyklotrasa KČT č. 4094
Úpice - Havlovice - Devět Křížů - Rtyně - Odolov - Jívka II
Zelená značka - 15 km
Úpice - Havlovice - Podhradí - Devět Křížů - Končiny - Rtyně v Podkrkonoší - Odolov - Jívka II

Z náměstí v Úpici sjezd kolem školy k autobusovému nádra­ží na silnici směr Havlovice, na konci Úpice a začátku Hav­lovic odbočuje vlevo na místní asfaltku přes krytou lávku na levý břeh Úpy. Havlovicerni pokračuje kolem sportovního areálu k mostu (možnost občerstvení ve sportovním areálu i na druhém břehu za mostem v hostinci Amerika) a vlevo stále asfaltkou údolím a potom společně s modrou cyklotrasou KČT č. 4018 (Okruh Boženy Němcové) stoupá na okraj Pod­hradí. Zde přechází na lesní cestu s výstupem ke zříceninám hradu Vízmburku. Pod hradem se stáčí prudce vlevo a na vrcholu stoupání uprostřed lesa opouští modrou cyklotrasu, odbočuje vlevo a kolem pískovcového lomu Krákorka příchá­zí na křižovatku lesních cest na okraji lesa u Devíti Křižů (Výhledy na Bohdašín v Jestřebích horách a polské stolové hory Bor a Hejšovína, vpravo sto metrů odsud je hospoda s venkovním posezením.). Cyklotrasa na kraji lesa opět zabo­čí vlevo směr Rtyně a kolem bývalé sjezdovky Pálenka (vý­hledy na Jestřebí hory a rtyňskou kotlinu) sestupuje na okraj osady Končiny (rozcestník). Po rnistní asfaltce prudkým sjez­dem sestupuje kolem rybníčka Žabárna do Rtyně v Podkrko­noší ke kostelu (informační tabule - start na cyklotrasu KČT č. 4095 Rtyně - Červený Kostelec - Náchod - Běloves - Kar­low). Po silníci 1. třídy vede na náměstí, kde odbočí vpravo do sídliště a napojí se na místní asfaltku k vlakové zastávce. Další informační tabule na okraji lesa Kameníce v prudkém stoupání upozorní na zajímavosti Rtyně v Podkrkonoší a na krásné výhledy na město. Asfaltkou vystoupá trasa na svůj nejvyšší bod do sedla Jestřebích hor na Odolov 562 m n. m. (Křižovatka turis­tických tras a cyklotras) a odtud po silnici klesá 2 km k infor­mační tabuli nad zatáčkami u obce Jívka II. Zde je možné napojení na cyklotrasu KČT č. 4093 Stárkov ­Radvanice. Cyklotrasa KČT č. 4094 končí na křižovatce silnic v obci Jívka II u rozcestníku s bíle značenou cyklo­trasou KČT č. 4304 Krkavči­na - Chlívce - Stárkov.

Cyklotrasa KČT č.4304 - Krkavčina - Chlívce - Jívka II - Stárkov

přidáno: 22. 9. 2010 7:31, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:23 ]

Cvklotrasa KČT Č. 4304
Krkavčina - Chlivce - Jívka II - Stárkov
Bílá značka - 8,5 km
 
Cyklotrasa umožňuje kombinovárú výletů po dalších značených cyklotrasách po hřebeni Jestřebích hor a spojuje jih se severem Jestřebích hor. Nabízí nezapomenutelné výhledy a po bývalých obchod­nich cestách vede kolem pěchotniho srubu, božích muk a plastik i kolem unikátní stárkovské křížové cesty a fary.

Začíná na Krkavčině nad Bohdašínem na vrcholu stoupání silnice Červený Kostelec - Stárkov na odbočce hřebenové Panské cesty. Po kilometrovém sjezdu po silnici odbočuje vlevo na lesní cestu a stoupá kolem pěchotního srubu z jed­notné liníe hraničního opevnění z konce třicátých let minulé­ho století. Na okraji lesa na jezdce čeká výhled k severu na zvlněnou krajinu s nejvyšším vrchem Čáp. Polní cestou sjíždí k restaraci Fortuna ve Chlívcích (koně na pastvinách) a poté prochází obcí s mnoha krásnýrní chaloupkami. Před sjezdem do údolí potoka Jívky se vyplatí zastavit a otočit se. Jestliže před sebou uvidíme nejvyšší horu Čech, na opačné straně je bájný vrch Turov. Lesni cestou se zbytky štětování a posléze po silničce pokračuje trasa do Jívky II (Stará Jívka, 466 m n. m.) kolem dřevěných chaloupek. Brzy však před penzionem odbočuje vpravo a luční cestou s krásnýrní výhledy kolem sta­rých božích muk stoupá k lesu. Z lesa vychází na louky a kolem pasoucích se koni přichází ke kapličce nad Stárkovem. Zde na vrchu Šibeník (Městečko mělo hrdelni právo, proto ten název.) se otvírá výhled na Stárkovskou kotlinu i stráně nad obcí. Zde také končí unikátní křížová cesta z druhé poloviny 19. století, kolem jejichž plastik trasa klesá ke kostelu s pís­kovcovýrní náhrobky a kolem roubené fary s mansardovou střechou (Stejně jako křížová cesta zapsána v seznamu pamá­tek UNESCO.) přichází na stárkovské náměstí. Zde u mapy a informační tabule je možnost napojení na další cyklotrasy v regionu

Cyklotrasa KČT č.22 - Republiková

přidáno: 22. 9. 2010 7:30, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:27 ]

Cyklotrasa KČT č, 22
Republiková
... Orlické hory - Náchod - Adršpach - Chvaleč - Trutnov ... ...
 
Trasa: Olešnice v Orlických horách - Rzy - Borová - Česká Čerm­ná - Dobrošov - Náchod - Běloves - Velké Poříčí - Hronov ­- Bezděkov nad Metují (Mýto) - Velké Petrovice - Police nad Metují - Žďár nad Metují - Česká Metuje - Teplice nad Metu­jí - Teplické skalní město - Adršpašské skály - Horní Adrš­pach - Chvaleč - Petříkovice - Trutnov - Krkonoše ...

Cykloturistický okruh - Po stopách bojů války 1866

přidáno: 22. 9. 2010 7:29, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:32 ]

Cykloturistický okruh Po stopách bojů války 1866
Trasy KČT č. 4018, 4055, 4056, 4057
 
Ratibořice, zámek - Staré bělidlo - Bílý most - Červený most - Slatinský mlýn - Červená Hora - Všeliby - Řešetova Lhota ­- Lhotky - Lhotecký Dvůr - odbočka k Myslivci - Vysokov, železniční most - Branka (pomník Bílý lev) - Václavice (Dobenin- nejstarší kostel v regionu, četné pomníky války 1866) - Šonov u Nového Města nad Metují - Provodov ­Dornkov - Šeřeč - Kleny - obora Dubno - Zlíč - Ratiboříce.

Cyklotrasa KČT č.4020 - Okruh Stolové hory

přidáno: 22. 9. 2010 7:28, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:31 ]

Cyklotrasa KČT č, 4020 
Okruh Stolové hory
Silniční značení, 126 km  (CZ / PL)
 
Polanica Zdrój - Szcytna - Duszniki Zdrój - Kudowa Zdrój ­- Czermna - Velké Poříčí - Hronov - Velký Dřevíč - Rokytnik - Bystré - Stárkov - Jívka - Janovice u Trutnova - Hodkovice - Adršpach - Mierozsów - Meziměstí - Broumov - Otovice - Tlumaczów - Radków - Wambierzyce - Polanica Zdrój.
 
Možnost napojení na velké množství dalších cyklotras.

Cykloturistický okruh - Okruh T.G.Masaryka

přidáno: 22. 9. 2010 7:27, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:33 ]

Cyklotrasa KČT č. 29, 4020, 4281
Okruh T. G. Masaryka
Silniční značení - 35 km
 
Náchod - Běloves - Velké Poříčí - Hronov - Žďárky - Doly ­Pstražna (skanzen, kostel) - Bukowina - Jakubowice - Kudo­wa Zdrój (Gora Parkowa) - Czermna (kostel) - Kudowa Zdrój (lázně, park) - Slone - Běloves - Náchod. 
 
Trasu je možnost zkrátit od kostela v Pstražne do Czermne.

Cyklotrasa KČT č.4090 - Slatinský mlýn - Radvanice

přidáno: 22. 9. 2010 7:26, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 6:33 ]

Cyklotrasa KČT č, 4090
Slatinský mlýn - Radvanice
Zelená značka, 35 km
 
Slatinský mlýn (rozcestí dalších cyklotras) - Boušin - Mečov - Křižanov - Posadov - lesy Barchoviny pod Kopnou - Mar­šov u Úpice - Svobodné - Úpice náměstí - Suchovršice - Kon­činy - Starý Sedloňov - Markoušovice - Paseky v Jestřebích horách (Brendy) - Radvanice.

1-10 of 10