Trasa č.016 - Pěší výlet okolo hradu Vízmburku

přidáno: 22. 9. 2010 7:09, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 4. 1. 2011 7:01 ]

Červená turistická značka i modrá cyklotrasa KČT č. 4018 (Okruh B. Němcové) z Červeného Kostelce kolem nádraží ČD a přes osadu Devět Křížů, zelená cyklotrasa KČT č. 4094 ze Rtyně v Podkrkonoší přes Devět Křížů a Bílý lom nás spolehlivě zavedou ke zříceninám hradu Vizmburku.
 
Ve své době a v tomto kraji výjimečný hrad byl na ostrohu výši­ny nad údolím řeky Úpy postupně vystavěn od první polovi­ny 13. století. Hrad zanikl v roce 1447, kdy byl pobořen Sle­zany. Rozsáhlý archeologický průzkum zde probíhal v letech 1972 až 1983. Posledních dvacet let se však hrad měnil v rui­ny a propadal v zapomnění. Nyní opět probíhají akce a práce na jeho záchranu, zpřístupnění veřejnosti a obnovu Vizmbur­ských slavností. Kvůli bezpečnosti se však zatím návštěvníkům nedoporučuje vstupovat do hradu.
 
Když jsme načerpali poznání z historie, máme k návratu mnoho možností. Jednou z ních je pokračovat neznačenou lesní cestou do údoli Úpy, kdy po chvíli dojdeme na modrou turistickou značku a po ní na Náchodec (Šiškovenský most) a k Boušínské lávce. Od ní po zelené do Stolína a Kostelce, nebo po žluté do Mstětína a Červeného Kostelce. Od hradu se k Devíti Křížům lze vrátit po zelené cyklorase KČT č. 4094 kolem Bílého lomu (Krákorka), kde se těžil pískovec pro stavbu Vizmbur­ku. Od hradu můžeme ovšem také po červené sestoupit do Podhradí. Odtud je možné pokračovat do Havlovic na občer­stvení ve sportovním areálu a přes Popluží a Podhradí vystou­pat na Končiny a po vyhlídkách na rtyňskou pánev zpět k De­víti Křížům, nebo po červené zabočit údolím vpravo a postup­ně stoupat Podhradím na Končiny nad Rtyní a následně po žluté k Devíti Křížům. Odtud je to do Červeného Kostelce už stále z kopce.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

Trasa č.015 - Pěší výlet na Boušín a Vízmburk

přidáno: 22. 9. 2010 7:08, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 7:28 ]

Zelená turistická značka nás přes průmyslo­vou zónu v Červeném Kostelci zavede na Dupačku (daleké výhle­dy) a následně do Stolína (obec s lidovou archi­tekturou a plastikami). Lesem Habřínou přeskakujíce vodu v romantickém údolí zvaném V Potůčkách sestoupíme k Bou­šínské lávce přes Úpu (křižovatka dalších tras a cyklotras). Sem bychom také došli po modré značce na Mstětin a sestu­pem po žluté značce.
 
Od Boušínské lávky stoupáme lesem po červené značce (Cesta Boženy Němcové) na magický Boušín. Poutní kostel Navštiveni Panny Marie na Boušíně byl založen ve 2. polovině Xll. století, dnešni podoba je z let 1682 až 1692. Na hlavním oltáři je vzácný obraz akademického malíře Gus­tava Vacka, červenokosteleckého rodáka. Barokní fara pochá­zí z let 1728 až 1730. Život na Boušíně se odráží v Jiráskově Kronice U nás. Kolem fary projdeme alejí ovocných stromů (zelená cyklotrasa KČT č. 4090) na okraj lesa k torzu Špetlova buku (obrovský pověstmi opředený buk vyvrátila vichřice na jaře 2008) a za lesem po Justynčině naučné cestě zabočíme vpravo a sestoupíme do údolí Úpy. Odtud se můžeme údolím kolem Bathildiny stoličky vrátit na Boušinskou lávku a přes Stolin či Mstětin do Červeného Kostelce.
 
Můžeme ovšem pokračovat údolim proti proudu Úpy po červené značce do Náchodce k Šiškovenskému mostu. Opět možnost přejít řeku a vystou­pat na modrou značku, po niž pohodlně dojdeme k Devíti Kří­žům. Kdo si chce ještě užít červené značky, brzy údolím ko­lem rybníka Jindra dojde do Poklekova. Vlevo v zahrádce zahlédne smírčí kříž, u bývalého mlýna boží muka, dřevěnky a pomník připomínající rodiště pátera Regnera Havlovického. Na levém břehu Úpy po chvíli stoupáme po červené přes Pod­hradí ke zříceninám hradu Vizmburku a k Devíti Křížům. Na kraji lesa u hájovny jsou pověstná boží muka s devíti kříži vytesanými v podstavci a daleké výhledy. Odměnou za celo­denní putováni může být občerstveni v hospůdce s venkov­ním posezením. Potom už zbývá seběhnout k vlakovému ná­draží v Červeném Kostelci a dojít do města, nebo dojet autobusem.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

Trasa č.014 - Na kole - okruh okolo řeky Úpy

přidáno: 22. 9. 2010 7:08, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 7:27 ]

Z Červeného Kostelce po modré cyklotrase KČT č. 4018 (Okruh B. Němcové) vystoupáme do osady Devět Křížů a vjedeme do lesů. Po dvou kilometrech jsme u zříceniny hradu Vizmburku. Zde po krátkém zastaveni opouštíme na chvíli značené cesty a obloukem vlevo pokračujeme kolem hradu mírným sjezdem po široké lesni cestě, abychom se po chvili napojili na mod­rou turistickou značku. Po ni vpravo pohodlně dojedeme nad osadu Náchodec (Šiškovenský most) a po levém břehu Úpy se blížíme k Boušínské lávce (typická panská hájovna). Výško­vé metry, které jsme ztratili sjezdem od Vízmburku, musíme nyní zčásti nabrat lesni cestou pod Mstětínem na rnistni asfal­tovou komunikaci a po ni jedeme vpravo. U výjezdu z lesa nás přivítá inforrnačni tabule nad tzv. Žebráckou rokli.
 
Po silnici od Červeného Kostelce se vpravo kilo­metr svezeme Červenou Horou dolů. V Červené Hoře se k obdivu i foto­grafováni nabízí rázovi­tá zvonička a vyšperko­vaná dřevěnka, a to hned vedle hospody. My ovšem za ni odbočíme vpravo směr Slatina nad Úpou a sjíždíme k řece. Zvídavým cestovatelům se vyplatí přibrzdit, neboť po levé straně silnice je tabule upozorňující na vstup na zbytky kdysi mocného hradu Červená Hora. U Slatínského mlýna přejedeme řeku Úpu, odbočíme vlevo a dotočíme levý oblouk na pravý břeh řeky a cyklotrasou KČT č. 4018 (Okruh B. Němcové) a jedeme proti proudu. Pokud jsme si ještě nenašli misto na vycachtáni v řece, určitě nám zachut­ná káva v lesním stínu osvěžovny "U Špačka" u rekreačni osady (Zvoňtě! Otevřeno květen - srpen o víkendech).
 
Poho­dlně se projedeme ještě asi kilometr a staneme na pasece nad Boušínskou lávkou, ovšem na druhém břehu než před hodi­nou. Lesní cestou (kdysi zvaná Badhildina) dojedeme na okraj panství havlovického vodníka kolem Šiškovny do Po­klekova (rybník Jindra, smírčí kříž vlevo v zahradě, chaloup­ky a rodiště pátera Regnera Havlovického v bývalém mlýně). Opustíme modrou cykloznačku, abychom použili nabídky zelené cykloznačky KČT č. 4094, odbočili vlevo a za kamenným mostem zastavíli na občerstveni ve sportovním areálu. Cestou nás tabule upozorni, že jsme ve vesnici ČR roku 2007. Dále po cykloznačce je příjemná projížďka k dřevěnému krytému mostu a do Úpice. Z Úpice po silnici 1/14 jedeme opatrně kolem kostela v Batňovicích a přes Rtyni v Podkrkonoší vystoupáme k benzínové čerpací stanici s občerstvenim a ne­zapomenutelnými výhledy. Kolo nám sem samo zahne.
 
Za benzínkou polni cestou pohodlně dojedeme do Červeného Kostelce.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

Trasa č.013 - Na kole okolo Labe do Kuksu a Žírče

přidáno: 22. 9. 2010 7:07, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 7:25 ]

Z Červeného Kostelce přes Skalku dojede­me do Olešnice a vystoupáme k bramborárně s výraznou alejí topolů (výhledy). Můžeme sem odbočit ze silnice do České Skalice. Polní asfaltkou sjedeme do Všelib, kde odbočíme vpravo a po 2 km v Červené Hoře vlevo po silnici k Žernovu. Před Žernovem však odbočíme vpravo na Ryzmburk a sjedeme do Babiččina údolí. Kolem Viktorčina splavu a Starého bělidla jedeme po modré cykloznačce KČT č. 4018 a před parkovištěm u zámku nara­zíme na cykloznačku KČT č. 4098 směr Chvalkovice a po ní vpravo stoupáme ovocným sadem. Projedeme Větmík, Miskolezy (srnírčí kříž), Chvalkovice (zámek, koupaliště) a v obci Velká Bukovina odbočíme vlevo na zelenou cyklotrasu KČT č. 4117 přes Krabčice do Heřmanic nad Labem (poutni barokní kostel sv. Máří Magdaleny z r. 1720. Ve zdejší tvrzi se 14. 9. 1583 narodil Albrecht z Valdštejna, pozdější vojevůdce ve třicetileté válce).
Z Heřmanic po červené cyklotrasa KČT č. 24 (Labská) dojedeme do Kuksu (Ojedinělý komplex přírodniho muzea barokního umění budovaného hrabětem F. A. Šporkem s re­prezentativním a výchovným určením. V původnim rozsahu obsahoval kromě dochovaného špitálu i zámek, lázně a další objekty. Dnešní památkové rezervaci dominuje špitálni kostel Nejsvětější Trojice od G. B. Alliprandilio z roku 1710. Sochy jsou vrcholnými díly M. B. Brauna). Po občerstvení pokraču­jeme podél Labe po čtyřiadvacítce do Žirče.

Barokni zámek v Zirči vznikl v letech 1652 - 1669 jako jezu­itská rezidence, dnes je zde Domov sv. Josefa, středisko Oblastni charity Červený Kostelec. Barokni konventní kostel sv. Anny byl dokončen r. 1698. Pokud nezajedeme do Dvora Králové, pokračujeme po silnici kolem Žirečského mlýna do Choustnikova Hradiště. Zde pod motorestem odbočíme vlevo na cyklotrasu KČT č. 4097 po níž lesní a polni asfaltkou stoupáme přes Vyhnanov do osady Nesytá, za níž zabočíme vpravo a mezi Liščí horou (609 m n. m.) a Kopnou (583 m n. m.) vyje­deme do Komárova (vpravo u silnice smírčí kříž). Odtud sjíž­díme (výhledy) do Hořiček (kostel sv. Ducha, busta lékaře Antonína Picha, deska na hostinci připomíná návštěvy básní­ka Julia Zeyera).
 
Do Červeného Kostelce dojedeme po silnici přes Litoboř, Slatinu nad Úpou a Červenou Horu.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

Trasa č.012 - Na kole za koupáním na Rozkoš a do Ratibořic

přidáno: 22. 9. 2010 7:06, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 7:24 ]

Z Červeného Kostelce přes Olešnici nebo odbočkou ze silnice do České Skalice dojedeme k olešenské bramborár­ně s výrazným vodojemem a zdaleka viditelnou topolovou alejí. Odtud je také do daleka vidět. Po silničce sjedeme do Všelib, zabočíme vlevo a po silnici pokračujeme do Bakova, sjíždime do Řešetovy Lhoty a Studnice (bývalá tvrz, kostel, restaurace). Pokračujeme po cyklotrase KČT č. 4018 do Zlíče. Zde je možné vpravo jet do Ratibořic.
 
My odbočíme vlevo na cyk­lotrasu KČT č. 4055 a po kilometru opět vlevo do lesa Dubno (vzácné rostliny, pomniky připominající padlé ve válce roku 1866). Za tratí sjedeme k silnici Náchod - Česká Skalice. Za ni pokračujeme poblíž přehrady do Provodova a Šonova, kde najedeme na cyklotrasu KČT č. 4058, ze silnice odbočíme vpravo a kolem novoměstského letiště polem dojedeme do Lhoty u Nahořan. Na návsi pokračujeme neznačenou asfaltkou ke zdaleka viditelnému kostelíku a k vodám přehrady Rozkoš. Po vykoupáni se vrátí­me k osvěžení v Pyramidě a pokračujeme po cyklotrase po břehu ke hrázi, nebo rychleji po cyklotrase KČT č. 4059 a po silnici od Nové­ho Města vpravo po chvíli dojedeme na hráz (občerstveni, koupání).
 
Do České Skalice nás doveze zmiňovaná silnice a my přes náměstí (regionálni infocentrum) po pěší zóně (Barunčina škola) dojdeme k Maloskalické tvrzi, Textílnímu muzeu, Muzeu B. Němcové (Jiřinkové slavnosti a výstavy, socha B. Němcové) a za kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici opět nased­neme a ohleduplně po cyklotrase KČT č. 4018 jedeme Národni přirodni a kulturní památkou Babiččino údolí do Ratibořic (nabídka kocháni se v této lokalitě je všeobecně známá) a za Viktorčiným splavem se lesnim stínem krásně svezeme podél řeky Úpy ke Slatinskému mlýnu, odkud přes Havlovice, Vízmburk a Devět Křížů dojedeme do Červeného Kostelce. Od Slatínského mlýna je možné vystoupat po silnici do Červené Hory a vlevo dojet do Červeného Kostelce po frekventované silnici od České Skalice, nebo zajet do Všelib a vlevo zabočit na polni asfaltku (po které jsme sem dojeli cestou dolů) k olešenské bramborárně a pokračovat do Červeného Kostelce.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

Trasa č.011 - Na kole k soutokům s Labem

přidáno: 22. 9. 2010 7:06, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 7:23 ]

(Obcemi mikroregionu Úpa k soutokům s Labem  - Česká Skalice - Úpa - Metuje - Josefov)

Pro cyklovýlet do České Skalice vždy doporučujeme volit méně frekventované vedlejší silnice či polní a lesní cesty. Cyklookruh B. Němcové KČT č. 4018 nás z Červeného Kostelce kolem rybníka Špinky zavede do Studníce a Zlíče. Dojet sem můžeme také po silničkách Olešnice, bramborárna (u božích muk na konci výrazné topolové aleje nalezneme krásné výhledy), Všeliby, Bakov, Řešetova Lhota, Studníce a Zlíč. Ze Zliče je skok do Ratibořic a do údolí Úpy. My jedeme dál po silnících na jih.
 
V České Skalíci pod náměstím odbočíme vlevo a následně u Čerychovy vily vpravo do Říkova. Za obcí Doubravice sjedeme do nivy řeky Úpy a přijedeme do Rych­novka-Zvole, Ve Zvoli si po pravé straně jízdy dovolíme upo­zornít na zajímavý strom katalpu u z dálky viditelného koste­líka. Z Rychnovka jedeme vpravo směr Jaroměř a po dvou kilometrech vlevo do Josefova. Po příjezdu na okraj města narazíme na cyklotrasu KČT č. 24 Labská, která nás po odbočení vpravo lučinarni podél břehu Labe vrátí asi kilometr k soutoku Labe s Úpou. Odtud se vrátíme zpět na silnici od Rych­novka a pokračujeme k Josefovu. Na stopce se po hlavní sil­níci dáme vlevo a ihned za mostem z ní odbočíme vpravo na neznačenou širokou lesní cestu, abychom po půl kilometru po levém břehu Metuje dojeli na její soutok s Labem. Nejlepší fotky na soutok jsou z mostu o tři sta metrů po proudu. Od mostu se po silničce parkem dáme vlevo a po kilometru jízdy jsme u vstupu do pevnosti Josefov.
 
Z náměstí od kostela v Jo­sefově nás povede cyklotrasa KČT č. 4034 přes Starý Ples nivami Metuje do Šestajovic, kde na křižovatce odbočíme vlevo na cyklotrasu KČT č. 4058, po které přes ramena Metuje a osadu Vese­lici dojedeme do Velké Jesenice (možnost občerstvení na hřišti). Po silnici lesem Rousínem dojedeme do České Skali­ce. Buď použijeme k návratu zhora zmiňované možnosti, či frekventovanou silnici, nebo druhou část Cyklookruhu B. Němcové KČT č. 4018 přes Malou Skalici, Ratibořice, Slatinský mlýn, Havlovice-Poklekov, Vízmburk a Devět Křížů.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

Trasa č.010 - Červenokostelecké rybníky

přidáno: 22. 9. 2010 7:05, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 7:22 ]

Nejoblíbenější vycházková místa se nachá­zejí směrem na jih od města za lesíky Obči­nou a Ždárem. Modrá cyklocyklotrasa KČT č. 4018 (Okruh B. Němcové) nás z centra Červeného Kostelce povede Sokolskou ulicí do Nerudovy ulice (unikátní budova ZUŠ zapsaná v seznamu památek NPÚ), a vzápětí lesíkem k rybníku Krčmařík, který obhospodařují místní rybáři. Polní cestou přijdeme na křižo­vatku se silnicí k Zábrodí a Náchodu. Před námi je autokemp u rybníka Brodský s Vodnickou restaurací.
 
Vpravo můžeme pokračovat po červené turistické značce a již zmiňované cyk­loznačce od ocasu až na hráz největšího rybníka - Špinky. Možnost občerstvení je v reasturací Na ocase s venkovním posezením, či v následujících sezonních osvěžovnách. Na hrázi si musíme vybrat jednu z možných variant návratu. (Vlevo po silnici přes hráz, Zábrodí, Brodský a Občinu do Kostelce, nebo mnohem delší po žluté turistické kolem hřiště v Zábrodí na Kozákův kopec a po červené cyklotrase KČT č. 4091 na Kostelecké Končiny a odtud vlevo dolů po zelené.) Půjdeme-­li vpravo, vystoupáme po asfaltce k lesíku, odkud za dobré vidítelnosti přehlédneme Olešnici, kopce Barchoviny i Krko­noše. Po kilometrové procházce Olešnicí, kdy oceníme něko­lik udržovaných místních dřevěnek a květinami vyzdobené domky, zahneme opět vpravo (žlutá značka) a za hřištěm levou nezna­čenou asfaltkou se vracíme přes Halašov k lesu Žďár na Skal­ku a dolů do města Červený Kostelec, či z Halašova s výhledy na město zabočí­me vpravo ke Krčmaříku a Občinou do centra se už nedá zabloudít aní po osvěžení U Buldoka.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

Trasa č.009 - Na kole z Červeného Kostelce do Pekla

přidáno: 22. 9. 2010 7:04, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 7:22 ]

Z Červeného Kostelce vyjedeme po cyklotrase KČT č. 4095, pojedeme přes Zábrodí do trubějovských lesů a vyjedeme na Kramolnu.
 
Překřížíme silníci i obec ve směru jízdy a u kapličky za silnící najedeme na polní asfaltku směr Vysokov (u kostela a v okolí obce připorninka a pomní­ky války r. 1866). Odtud cyklotrasou KČT č. 4056 po železničním a následně silničním mostě dojedeme na Branku k pomníku Bílý lev (bojiště války 1866, výhledy). Tato cyklotrasa nás po chvíli dovede do Václavic ke kostelíku Na Dobenině (nejstar­ší doložený kostelík v regionu).
 
U informačních tabulí, u pomníků i prostých křížků v okolí kostelíka i v lese si připo­meneme hrůzy války r. 1866). Po sjezdu do Šonova po silní­ci pokračujeme přes Vrchoviny do Nového Města nad Metují (Městská památková rezervace UNESCO).
 
Na silničku vedoucí do Pekla nás půl kilometru od náměstí upozorní sil­niční značení. Z výletního místa Pekla na soutoku Olešenky a Metuje s hostincem (stavba z projektu architekta Dušana Jur­koviče) a venkovnim občerstvením se pohodlně přes Ostrovy (občerstvení) svezeme po nové cyklostezce až do Náchoda. Pokud nechceme jet po silníci přes Horní Radechovou, může­me ze Starého Města v Náchodě vystoupat po žluté turistické značce na Kra­molnu a po silníci přes Trubějov a Olešnici dojet do Červeného Kostelce.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

Trasa č.008 - Na kole do Stroužné a Chudoby

přidáno: 22. 9. 2010 7:03, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 7:19 ]

Trasu doporučujeme zahájit jízdou z Červeného Kostelce po cyklotrase KČT č. 4095, následně navázat na trasu Náchod - Hronov po cyklotrase KČT č. 22.
 
Pokračovat po cyktrase KČT č. 4281, kdy z Hronova přes Zďárky stoupáme do Dolů (občerstvení, kaplička) a za malou chvíli jsme v polské obci Stroužné (pstražna - skanzen, rybí speciality, kostel). Od kostela se dlouhým sjezdem po silníčce pohodlně dostaneme do Čerm­né (Czermna - Památník tří kultur, Památník kněžny Anny Svidnícké, kostel, kostníce) a následně do lázní Chudoba (Kudowa Zdrój - lázně, historický lázeňský park se zřídly minerálních vod, aqua park). K návratu do Náchoda lze po­užít zelenou cyklotrasu přes Slone a Běloves. Můžeme se ovšem podél parku vrátit na hraníci do Čermné a po cyklotra­se KČT č. 4020 dojet do Velkého Poříčí a Hronova (muzeum, rodný domek Aloise Jiráska, renezanční zvonice, kostel, mi­nerální prameny v parku).
 
Z Hronova je nejkratší cesta do Kostelce po silníci přes Zbečník s nepříjemným provozem a stoupáním, nebo po zelené turistické cestě přes Končiny. Možno po cyklotrase KČT č. 4020 přes Velký Dřevíč pozvolněji vystoupat Rokytníkem na křižovatku u Chlívců a vlevo po sil­nici od Stárkova pokračovat na Krkavčinu a táhlým sjezdem dojet na červenokostelecké náměstí.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

Trasa č.007 - Výšlap na Končiny - Skalákova studánka

přidáno: 22. 9. 2010 7:03, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 23. 9. 2010 7:17 ]

Z daleka viditelným místem a místem vý­hledů do daleka je Končinský kopec (530 m n. m.). Nejkrásnější panoramatické výhledy jsou od modelářského letiště nedaleko vysílače.
 
Z Červeného Kostelce pozvolna stoupáme po zelené turistické značce polní a lesní cestou kolem Památníku obětem končinské tragédie z roku 1942, přetneme asfaltovou silníci a za posledním sta­vením obdivujeme a fotíme panorama Orlických hor a po­hled do Polska.
 
Zeleně značená cesta nás provede lesem a na pastvinách nad Hájkem nás výhledy na Hronovsko s domi­nantou Boru před námi, obec Zbečník a lesy Maternice vlevo donutí na chvíli zastavit a kochat se. Na rozcestí nad Zbeční­kem se pání kluci musí rozhodnout, zda zajdou ještě pár metrů na prohlídku pěchotního srubu T-S 5 U křížku (v červenci a srpnu otevřen v sobotu 12 - 18 hodin, v nedělí 9 - 17 hodin). Od rozcestníku sestupujeme po modré značce do Zbečníka a po chvílí opouštíme Zbečník stále po modré do lesů Materni­ce směr Skalákova studánka.

Skalákova studánka připomínaná v dílech Aloise Jiráska dodnes poskytuje zájemcům kvalitní pramenítou vodu, podě­kováním za zázračná uzdravení touto vodou jsou četné obráz­ky svatých na stromech. V okolí se vyskytují pískovce ve tvaru bochníků, tzv. Zbečnické chleby. Po osvěžení chladivou vodou pokračujeme Maternící po lesní asfaltce modře znače­né na rozcestí, kde se dáme vlevo po zeleně značené cestě, která nás přes Horní Kostelec dovede do centra města.
 
Zdroj: Publikace Červeny Kostelec.CZ, vydalo město Červený Kostelec, 1.9.2008, určeno k propagaci města

1-10 of 16