Rtyňské foto 2012

Město Rtyně v Podkrkonoší vyhlašuje 15. ročník soutěže pro amatérské fotografy RTYŇSKÉ FOTO 2012 na téma ČERNOBÍLE


Černobílá fotografie nás provází již mnoho desetiletí. Stále má své kouzlo, stále si zachovává své nenahraditelné postavení nejen ve výtvarném umění, ale i v každodenní fotografii. Není to jen fotografie zbavená barev, má svá pravidla a specifika.
Hledejte hru světel a stínů, vyfoťte tvary, struktury a zátiší, nebo třeba portréty, momentky a detaily. Vše je dovoleno, pokud nepoužijete barvy.

Podmínky soutěže:
– Soutěže je určena pro amatérské fotografy a není omezena věkem.
– Do soutěže mohou být přijmuty pouze černobílé fotografie.
– Formát fotografií: minimálně 18 x 24 cm, maximálně 60 x 90 cm.
– Každá soutěžní fotografie musí být na zadní straně řádně označena názvem snímku, jménem a příjmením autora a jeho plnou adresou.

– Jeden autor může do soutěže přihlásit maximálně 5 fotografií. Připouští se jeden seriál maximálně tří snímků na sebe tématicky navazujících, který bude hodnocen jako jedna fotografie.

– Soutěžní fotografie je nutné doručit do podatelny Městského úřadu ve Rtyni v Podkrkonoší v zalepené obálce zřetelně označené nápisem „Rtyňské foto 2012“ nejpozději 19. září 2012 do 17.00 hodin. Fotografie odevzdané po tomto termínu nebudou zařazeny do soutěže.

Vyhodnocení soutěže:
– Rada města jmenuje odbornou a laickou porotu.
– Obě poroty určí pořadí tří nejlepších fotografií. Právem porot je neudělit žádnou cenu, mohou však udělit i zvláštní ceny.
– Obě poroty mohou udělit finanční odměny ve výši 2.500,- Kč za 1. místo, 1.500,- Kč za 2. místo a 1.000,- Kč za 3. místo.
– Všechny přihlášené fotografie budou po soutěži vystaveny v Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší v rámci výstavy RTYŇSKÉ FOTO 2012. Během výstavy bude vyhlášena anketa „Cena diváka“.
– Oceněné fotografie zůstávají v majetku města, ostatní vyžádané fotografie budou vráceny jejich autorům.

Info: www.rtyne.cz, kultura@mestortyne.cz, +420 499 787 014