On-line přihláška na nově organizované Kurzy trénování paměti v Červeném Kostelci od února 2015 

Square stickers set on a white background. Vector illustration.
Cítíte, že čím jste starší, tím méně a hůře jste schopni si některé věci zapamatovat? 
Právě pro vás jsou pak připraveny kurzy trénování paměti, které se budou od 16.2.2015 konat v Červeném Kostelci (vždy každé pondělí od 17:00 hodin v malém sále Divadla j. K. Tyla). 
Kurz trénování paměti pořádá Městské kulturní středisko v Červeném Kostelci ve spolupráci s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging.

Tento kurz se sestává ze 6 lekcí, přičemž v každé hodině bude pozornost věnována jinému druhu paměti. 
Počet účastníků je omezen, kurzovné je stanoveno ve výši 300 Kč/os./kurz.

První lekce kurzu je plánována na 16.2.2015. Lekce (celkem 6) se budou konat každý týden v pondělí od 17. hod. na malém sále v Divadle J. K.Tyla.

V současné době (k 21.1.2015) je naplněna kapacita počtu osob pro konání kurzu, tzn. že kurz se bude konat. K tomuto datu přihlášené osoby budou kontaktovány a informováni o zařazení do kurzu. Kurzovné (300 Kč/os./kurz) takto přihlášených osob se bude hradit na místě konání kurzu dne 16.2.2015 od 17:00 hodin v malém sále v Divadle J. K. Tyla.

Vzhledem k vysokému zájmu se pořadatel kurzu rozhodl přijímat i nadále žádosti o zápis do kurzu. Jakmile bude dosažen počet zájemců pro 2. vlnu kurzů, budeme tyto zájemce kontaktovat.

Příjem zápisů pro zájemce o účast na kurzech je možná na níže uvedeném formuláři.