V průběhu roku 2017 proběhne dovybavení TIC Červený Kostelec za pomoci dotačního programu Královehradeckého kraje

Pro rok 2017 jsme se rozhodli využít dotační možnosti Královehradeckého kraje a zapojit se do systému krajských dotací. Cílem je využít tyto finanční prostředky na projekt Dovybavení TIC Červený Kostelec. 

Obsahem tohoto projektu je vytvoření stání pro kola pro návštěvníky TIC z řad cykloturistů. Tím zlepšíme standard nabízených služeb  uspokojíme tak vyšší rozsah návštěvníků  Rozšíření prezentace v rámci mobilních stojanů zase přispěje k zatraktivnění akcí a tím celkového regionu.  Součástí je i dovybavení pracoviště TIC počítačovou technikou a tato aktivita nám umožní kvalitnější zpracovávání podkladů pro přípravu nejrůznějších článků o regionu, přípravu propagačních materiálů a aktualizaci informací na webu TIC, webu Kladského pomezí (vč. aktualizace dat na portále Královehradeckého kraje) a webu města Červený Kostelec. Součástí projektu je i systematické vzdělávání zaměstnanců v oblasti cizích jazyků.

Pevně věříme, že uvedený projekt opět přispěje k dalšímu zkvalitnění služeb informačního centra. Je pro nás důležité, aby návštěvníci města, turisté, cykloturisté, ale i běžní obyvatelé u nás nalezli kvalitní služby, příjemnou atmosféru a dostatek informací pro jejich pobyt v našem regionu