Benefiční běh pro Hospic se letos uskuteční 4. října 2014 v Červeném Kostelci

Benefiční běh pro Hospic Anežky České je podpořen Nadací Divoké husy a je oficiálně registrován na termínovce běhů pro rok 2014. Délka hlavní tratě je v rozmezí 2, 5 a 10 km. Registrace online na www.hospic.cz.

100% výtěžku je určeno na nákup dorozumívacího zařízení mezi pacienty a ošetřujícím personálem v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci.

Zajištěn je program pro děti a občerstvení.

Jste srdečně zváni.

Sobota 4. října 2014 od 9:30 hodin

Místo startu: středisko Háčko, M.Burdychových 245, Červený Kostelec

registrace závodníků: od 8:30-9:30 hod. (4.10.2014)