Festivalové střípky - den 2. (čtvrtek 23.8.2012)

střípky - den 2
Drazí přátelé,

opět se sešel rok s rokem a je tu druhá polovina srpna a s ní přichází již po padesáté osmé mezinárodní folklorní festival. Je to jedinečná akce, která je velmi pozitivně přijímána diváky, což je to hlavní, proč je festival pořádán. Už to, že po padesáté osmé se můžeme sejít a alespoň na chvilku zapomenout na běžné starosti každodenních dní a spolu s folklorními soubory z celého světa se přenést do exotických zemí, zaposlouchat se do jejich písní a oči nechat na pestrých krojích, řadí náš festival k největším festivalům Evropy.

Letošnímu ročníku přeji pěkné počasí a zájem diváků, aby z jednotlivých festivalových programů odcházeli nadšeni z výkonů souborů.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří připravují Festivalové střípky. Již po několik let je návštěvníky festivalu tato tiskovina velmi žádaná.
Petr Mědílek, starosta města

Vzpomínáme na Jiřího Nováka

Čtvrteční pořad je každoročně věnován nejvýznamnější osobnosti tohoto festivalu - Jiřímu Novákovi, který by letos oslavil 80. narozeniny. Byl totiž jedním ze zakladatelů této skvělé folklorní tradice, při níž se poprvé představil i jeho červenokostelecký folklorní soubor Hadař. Věnoval se mu s nadšením a s neobyčejnou obětavostí. Svědčí o tom účast souborů Hadař na celostátních festivalech, častá prvenství při hodnocení v kraji a dvanáct zahraničních zájezdů.

Jiří Novák vedl soubor Hadař 32 let. Hadař sice v roce 2004 vystoupil naposled, ale žije dětský folklorní soubor Hadářek. Jeho říkadla, písně a tance za doprovodu muzikantů dál šíří lidové umění našeho kraje. Náš současný festival láká soubory z celého světa. Značnou zásluhu na tom má starosta města Petr Mědílek, který za rozvoj národopisné kultury získal ocenění mezinárodní organizace lidového umění I. O. V. UNESCO.

Filipíny

Soubor byl založen v roce 1974 filipínskými imigranty v Kanadě. Mezi dnešními členy jsou už pouze čtyři lidé, kteří se narodili na Filipínách a aktivně ovládají filipínštinu. Jejich děti a mladší část tanečního souboru sice rozumí, ale mluví pouze anglicky.
Soubor si pečovatelka přivezla do ČK již v úterý ze Šumperka s krátkou zastávkou v Dobrušce, kde předvedli své první tance.
Filipínský taneční soubor je neformálně rozdělen na tři části:
1) Senioři - jsou jakousi psychickou podporou vedoucího, mohou pomáhat například s oblékáním, pokud je potřeba, přeloží něco do filipínštiny nebo zavzpomínají na staré časy. Natáčejí vystoupení a kochají se krásami navštívených zemí.
2) Tanečníci, kteří jsou členy souboru již delší dobu - tančí, poslouchají vedoucího, dirigují nováčky.
3) Tanečníci–nováčci – kromě samozřejmého tančení jsou zodpovědní za kroje a další taneční propriety, zavazadla a balení, skládání kufrů do autobusu a vynášení krojů, bubnů a vlajek do šatny. Nikdo jim nepomáhá, protože „se to přece musí naučit."

Toplan

Slovenský soubor Toplan funguje od roku 1973 a prezentuje se šarišskými a zemplinskými tanci. Tancují takzvanou šarišpolku, která patří mezi nejrychlejší párové tance.
Tento soubor procestoval celou Evropu a pravidelně se s úspěchem účastní festivalu po celém světě. Ale stejně nejlépe jim je prý v Čechách a u sousedů v Polsku.

Javorník

Folklorní soubor Javorník Brno vznikl v roce 1950. Zakládající členové již nejsou aktivními členy, takže nejstarší je současný vedoucí souboru pan Ivan Nedělka (1943).
V Červeném Kostelci byl Javorník v roce 1994. Bydleli týden v kempu Brodský a poznávali krásy okolí.

Na letošní festival vyrazili o hodinu později, než chtěli. Jednomu z jejich členů bylo v rámci blokového čištění komunikace odtaženo auto a nemohl se dostavit včas na sraz.
Soubory přinášejí radost i lidem mimo areál


Dnes v 10 hodin navštívil soubor Nového Zélandu pečovatelský dům v České Skalici a ve 14 hodin domov důchodců Tmavý Důl. V 16 hodin zatančily v Novém Městě nad Metují soubory Itálie, Gruzie, Dolina Staré Město a Polsko a na Rozkoši v České Skalici Javorník Brno. Od 17 hodin se ve Vrchlabí představilo Turecko, Toplan a Itálie - Aviano.

Víte, že...

  • skupina z Filipín rychle prokoukla naši neznalost filipínštiny? Na zahajovacím ceremoniálu se místo uvítacího proslovu zeptali publika, kolik stojí opékané prase.
  • když před dvěma lety jel novozélandský soubor do ČR, vypuklo na Novém Zélandu zemětřesení? Teď zase poblíž jejich města Rotorua vybuchla sopka, která byla posledních 100 let naprosto klidná.
  • gruzínský soubor se domlouvá česko-rusko -anglicko-gruzínsky?
  • cesta k nám gruzínskému souboru zabrala celé čtyři dny cesty autobusem. Ke konci celé dlouhé cesty málem uvízli ve zbečnickém kopci.
  • italské praporečníky nejvíce zaujal kemp Broďák a opékání prosciuta? Vydrželi se na něj koukat čtvrt hodiny za neustálého hypnotizování otáčejícího se masa.
  • praporečníci jsou specialisté na přezdívky? Každý ze souboru má svoji přezdívku.
  • se Izraelci fotili s českým pivem?
  • se při úterním setkání souborů se starostou města hrály táborové písničky? Filipínským tanečníkům se tradiční popěvky líbily tak, že na ně vystřihli vlastní taneční kreace.

- na ubytovně, kde bydlí brazilský a filipínský soubor, se nad ránem rozezněly po chodbách rytmy zumby? Budova se otřásala v základech. Filipínské tanečnice, ke kterým se postupně přidaly některé Brazilky a naše pečovatelky, rozproudily nefalšovanou zumba show a naladily se tak do nového dne. Prý je to nejlepší rozproudění před vystoupením, tak uvidíme večer!

- krásného projevu soudržnosti bylo svědkem několik účastníků festivalu? Ti mohli spatřit brazilský soubor před svým prvním festivalovým vystoupením, jak se v kruhu ruku v ruce společně portugalsky pomodlil za úspěch svého představení.

- Izraelci jsou nadšeni z rybníku Brodský? Připadá jim jen o málo menší než Mrtvé moře. Obdivují naše velké zásoby sladké vody.
Naše paní Božena Němcová

Letošní festival probíhá zároveň s oslavami 650 let od první písemné zmínky o Červeném Kostelci. Proto se patronkou letošního festivalu stala významná osobnost našeho města - paní Božena Němcová. Dovolte mi, abych vám popřála slovy B. Němcové: ,,Přeji tanečníkům, zpěvákům i muzikantům dobrou notu, divákům dobrou vůli a všem krásné zážitky při setkání s folklorem.."
Režie

Druhý den

Čtvrtek je pro účinkující volným dnem, kdy mají možnost seznámit se s nejbližším okolím. Většinou s nimi jezdí pečovatelé do Adršpašsko-teplických skal, na Dobrošov, na zámek v Náchodě, případně do Ratibořic. Od 18 hodin všechny potěší vystoupení zúčastněných souborů.

Program - přírodní areál

Od 18 hodin (délka vystoupení 13–15 min.)
1. Itálie – prapory
2. Filipíny
3. Itálie – Kalábrie
4. Javorník
5. Gruzie
6. Nový Zéland
7. Dolina
8. Izrael
9. Polsko
10. Brazílie
11. Toplan
12. Turecko
13. Itálie – Aviano

Program – divadlo

Od 19 hodin
1. Izrael
2. Dolina
3. Brazílie
4. Filipíny
5. Nový Zéland
6. Itálie - Kalábrie
7. Gruzie
8. Toplan

Pečovatelé, kteří se starají o soubory:

Itálie – Kalábrie: Hausová Jana
Itálie – prapory: Staněk Jakub
Itálie – Aviano: Hanušová Dáša
Gruzie: Mertlíková Jitka
Turecko: Navrátil Radek
Slovensko – Toplan: Hašková Barbora
Izrael: Rozsypal Tomáš
Brazílie: Bártová Bára
Nový Zéland: Fišerová Petra