Slatina na Úpou - procházka historií a současností obce

Slatina nad Úpou
Krajina v povodí řeky Úpy bývá spojována s díly našich literárních velikánů, nejčastěji Boženy Němcové a Aloise Jiráska. Řeka Úpa se jako stříbrná pentle prodírá zalesněnými údolími, obtáčí palouky plné voňavého kvítí - příjemně chladivá v horkém létě, ale i bouřlivá při jarních tání. S řekou jsou spjaty také osudy lidí, žijících odedávna na jejích březích. 

Pojďte se seznámit s obcí, která je zajímavá také z hlediska demografického, etnografického, sociálního i kulturního. Slatina nad Úpou je místo spojené s lidovou pověstí, s literárním místopisem, je rodištěm vynikajících osobností, pro svou malebnost je stálou inspirací výtvarným umělcům. Poznejte bohatou historii obce.Autor: Věra Vlčková
Vydalo nakladatelství Pavel Mervart v roce 2009
ISBN 978-80-87378-05-02

Kniha je k zakoupení v IC Červený Kostelec
Publikace v prodeji:
 
IC Červený Kostelec
CA SUR, s.r.o.
5.května 603
54941 Červený Kostelec
Tel: 498 100 657
e-mail: info@casur.cz
 
Cena publikace: 250,- Kč