Pohledy do historie Olešnice - místní části Červeného Kostelce

Olešnice
Kniha mapuje nejstarší historii Olešnice z pohledu historického vývoje celého regionu. Autor se věnuje vývoji obce a popisuje průběh povinné číslování všech příbytků v obci Olešnice, rychtářské právo, situaci v období pruských a napoleonských válek. Část knihy je věnována revolučnímu roku 1848 a rozvoji řemesel právě po tomto roce. Nezanedbatelná část popisu historie je věnována prusko-rakouské válce v roce 1866 a samozřejmě také první a druhé světové válce.

Kniha je velmi bohatě doplněna fotodokumentací a dobovými ilustracemi.

Autor: Antonín Hepnar
Vydalo nakladatelství Pavel Mervart v roce 2007
ISBN 978-80-86818-41-2

Kniha je v prodeji v IC Červený Kostelec (vyprodáno)
Publikace v prodeji:
 
IC Červený Kostelec
CA SUR, s.r.o.
5.května 603
54941 Červený Kostelec
Tel: 498 100 657
e-mail: info@casur.cz
 
Cena publikace: 250,- Kč