Dějiny chrámu sv. apoštola Jakuba Většího a duchovní správy v Červeném Kostelci

Kniha - Dějiny chrámu
Kniha popisující první písemné zprávy o Kostelci s kostelem a průběh kolonizace celé červenokostelecké oblasti  V knize jsou popisovány etapy kolonizace území na středním toku řeky Úpy a rtyňsko-svatoňovické kotliny. Dále se autoři podrobněji věnují jednotlivým etapám výstavby chrámu sv. apoštola Jakuba Většího v letech 1741 - 1754 včetně zpoždění stavby v letech 1756-1808. Kniha se také věnuje životu farnosti v letech 1867 - 1911 a samozřejmě neponechává stranou ani události první a druhé světové války a meziválečné období. Poslední etapou, kterou se autoři v knize zabývají, je pak období poválečného vývoje kosletelcké farnosti a života chrámu sv Jakuba Většího.

Kniha je bohatě doplněna faktografickými materiály a bude určitě zajímat každého, kdo se chce blíže seznámit s historií této významné kulturní památky.

Autoři: Josef Štěpař a Pavel Kafka
Vydalo nakladatelství Pavel Mervart v roce 2007
ISBN 978-80-86818-45-0

Publikace v prodeji v IC Červený Kostelec

Publikace v prodeji:
 
IC Červený Kostelec
CA SUR, s.r.o.
5.května 603
54941 Červený Kostelec
Tel: 498 100 657
e-mail: info@casur.cz
 
Cena publikace: 170,- Kč