Červenokostelecký zpravodaj - volně k dispozici v IC

Vždy na začátku příslušného měsíce (většinou první pracovní den) je u nás k dispozici nové vydání červenokosteleckého zpravodaje. Zpravodaj je také volně distribuován do dalších cca 40 odběrných míst po Ćerveném Kostelci. Vychází měsíčně (pouze o prázdninách - červenec+srpen - vychází dvojčíslo vždy začátkem prázdnin).

Doporučujeme jeho včasné vyzvednutí (většinou je rychle rozebrán)

Elektronickou verzi zpravodaje můžete také nalézt na stránkách Města Červený Kostelec