Náš TIP NA VÝLET - Ivanitská poustevna s poutním kostelem v Teplicích nad Metují na Kamenci 
Navštivte světový unikát - jediný objekt svého druhu dochovaný na světě  Barokní ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují je stavba půdorysu tvaru U uzavřeného zdí se zahradou, sestávající se z kostela P. Marie Pomocné a dvěma křídly vlastní poloroubené poustevny. Je to jedna z posledních památek na kongregaci Sv. Ivana, založenou pro poustevníky v Čechách v roce 1732. Zdejší neobvykle velikou poustevnu postavil v roce 1753 Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, pražský lékař a doktor filosofie, který se ve svých asi 65 letech rozhodl poustevničit a žil zde spolu se dvěma dalšími poustevníky. Roku 1782 císař Josef II kongregaci poustevníků zrušil, ale poutní kostel s poustevnou zrušen nebyl. Více informací naleznete na stránkách objektu

V tomto kostele také probíhá část známého Varhanního léta 2015, jehož program pro letošní rok zde také uvádíme.  

Prohlídky s výkladem (30 - 60 min):
Květen, červen – víkendy, svátky v 9 h, a v 17 h
Červenec, srpen – denně v 9 h, v 17 h
Září – víkendy, svátky v 9 h, v 17 h
Při Sudety Tour, MHFF, Zahrádkářské výstavě a Rallye Sudety – každou celou hodinu 9 – 19 h
Vánoce – denně v 11 h a ve 12 h,
zařízení je v zimních měsících vytápěno

Je-li v poustevně přítomen průvodce, je možná prohlídka ihned i v jiných časech.
Možnost kdykoli jindy se objednat na prohlídku, a to i mimo sezónu, tehdy se zatápí.
Kontakty:
Hlavní průvodce: Mgr. Ladislav Šikut – 776 869 379, sikut@poustevnateplice.cz
Předseda občanského spolku: Mgr. Martin Mráz – 774 366 522, mraz@poustevnateplice.czVstupné: 50 Kč, děti od deseti let a studenti 20 Kč