Zajímavá města, obce a místa v okolí Červeného Kostelce

Žernov

přidáno: 27. 9. 2010 7:30, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 7:37 ]

Obec Žernov najdete na mapě v těsném sousedství Babiččina údolí, napůl cesty mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem, v nadmořské výšce 400 m. Nedílnou součást Žernova tvoří osady Ryzmburk a Pohodlí, do roku 1960 to byly i Ratibořice.
První zmínka o Žernovu se datuje do roku 1417. kdy se dovídáme o jeho existenci ze zprávy o majetkovém vypořádání majitele hradu Beneše z Rýzmburku, který "věnoval své manželce Anně 250 kop na Ryzmburce tvrzi a dvoru poplužním a městečku Žernově". V této době je již Žernov uváděn jako městečko, tzn. že musel být podstatně starší.
 
Obecní úřad Žernov
522 03 Žernov
Telefon
+420 491 452 501
Email
zernov@zernov.cz
WWW stránky
www.zernov.cz
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
autobusové na trase Česká Skalice-Červený Kostelec
Ubytování, stravování
Restaurace U Čapků, občerstvení kynologického klubu Sultán
Návštěvní cíle
Rýzmburk - altán, Pohodlí
Služby pro návštěvníky
značené cyklostrasy

Vestec

přidáno: 27. 9. 2010 6:25, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 7:24 ]

Vestec je poprvé připomínán v roce 1415 jako majetek Hynka z Dubé a z Náchoda. V 16. století patřil Strakům z Nedabylic a po třicetileté válce byl připojen k náchodskému panství. Tvrz zanikla, obec se roku 1848 stala samostatnou. Již v roce 1814 byla ve Vestci založena škola, zrušena byla v roce 1966.
Větrník - první zmínka pochází z roku 1545. Poddanská ves, původně (v letech 1631 až 1779) součást městečka Česká Skalice (šosovní ves). Od roku 1790 do roku 1849 součást náchodského panství.
Hostínka (v 19.století též název Hostyň) - první zmínka se uvádí v roce 1540. Poddanská ves, do roku 1849 součást náchodského panství. Od roku 1850 místní část obce Vestec.
Heřmanův Dvůr (v roce 1790 zvaný též Slatina, v roce 1960 farm Heřmanice) - první zmínka z roku 1542. Původně poplužní dvůr panství Rýzmburk, od roku 1600 až do roku 1849 součást náchodského panství. V roce 1790 v rámci popisu panství uváděn samostatně. Od roku 1836 součást obce Vestec.
 
Obecní úřad Vestec
55205 Hořičky
Telefon
+420 491 491 375
Email
vestec@quick.cz
WWW stránky
www.vestec.wz.cz
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
Hořičky - Česká Skalice
Ubytování, stravování
Návštěvní cíle
Služby pro návštěvníky

Zábrodí

přidáno: 27. 9. 2010 6:23, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 6:25 ]

Obec Zábrodí vznikla v roce 1960 sloučením dosavadních tří obcí" Zábrodí, Horních Rybníků a Končin. Původní obec Zábrodí leží na horní planině 415 m na hladinou moře v krajině otevřené severním a severovýchodním větrům. Část Horní Rybníky leží na malé vyvýšenině (452 m.n.m) při silnicích vedoucích z Náchoda do Červeného Kostelce a k Trubějovu. K Horním Rybníkům byly přičleněny i některé domy Dolních Rybníků, které byly jako samostatná obec zrušeny. Končiny patřily až do sloučení k obci Horní Radechová. Nově vytvořená obec je obcí značně rozsáhlou. Sahá od Červeného Kostlece až k obci Dolní Radechová. Jednotlivá stavení jsou roztroušená po celém území. Okolí vesnice je pěkné, v okolí jsou lesy a dva rybníky - větší Špinka (50 ha vodní plochy) a menší Brodský (15 ha). Obec Horní Rybníky je západně ohraničena lesem, jehož bližším částem se říká Hejnovka. Od severu směrem k Červenému Kostelci je chráněna kopcem zvaným "Přibylák". Jižním směrem je krásný pohled na náchodský zámek a vrch Dobrošov. K východu leží zemědělské pozemky poměrně v rovině a je vidět přes hranice do Kladska. O původu jmen obce se zmiňuje Josef Hurdálek: Zábrodí vzniklo od slova brod. Na místě dnešních rybníků Špinka a Brodský byly močály, jimiž se lidé museli brodit, aby se dostali domů. Horní Rybníky dostaly svůj název podle malých rybníčků, kterých zde bývalo několik. Známo je i jméno Čertovina, což byla původně krčma se statkem postavená na nejvyšším bodě Rybnického pohoří, odtud Horní Rybníky. Krčma byla základem obce a prošla zajímavým vývojem.
 
Obecní úřad Zábrodí
549 46 Horní Rybníky č. 35
Telefon
+420 491 465 113
Email
ou.zabrodi@tiscali.cz
WWW stránky
www.zabrodi.info
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
Náchod-Červený Kostelec
Ubytování, stravování
cca 20 lůžek v soukromí, hostinec "U Prouzů" s možností ubytování
Návštěvní cíle
rybníky Špinka, Brodský, lesy v okolí, krásný sportovní areál s několika sportovišti a zázemím
Služby pro návštěvníky
pohostinství, ubytování, internet

Velký Třebešov

přidáno: 27. 9. 2010 6:21, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 6:23 ]

Obec Velký Třebešov leží na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Náchodem asi dva kilometry od České Skalice, rodiště Boženy Němcové. Obec má přibližně 300 obyvatel. V roce 2005 oslavila obec jubilejní výročí 650 let od první zmínky o Velkém Třebešově. Za zmínku stojí místní kostel sv. Štěpána, který je právě z roku 1355. O kulturní život v obci se stará spolu s místním úřadem sbor dobrovolných hasičů, jež vynikajícím způsobem reprezentuje obec v hasičských soutěží. Vedle místních dobrovolných hasičů existuje v obci také klub důchodců, jež zajišťuje akce pro starší občany obce.
 
Obecní úřad Velký Třebešov
552 02 Velký Třebešov 2
Telefon
+420 491 452 836
Email
urad@velkytrebesov.cz
WWW stránky
www.velkytrebesov.cz
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
Pravidelné autobusové spojení na linkách Náchod – Hradec Králové, Náchod – Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř - Trutnov
Ubytování, stravování
turistické a informační centrum, restaurace u Pitašů, Prodejna moravského vína
Návštěvní cíle
Kostel, Leč
Služby pro návštěvníky
turistické a informační centrum

Velká Jesenice

přidáno: 27. 9. 2010 6:19, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 6:21 ]

Obec Velká Jesenice se nachází uprostřed mezi třemi městy Náchodského regionu : Česká Skalice, Jaroměř a Nové Město nad Metují. Historie obce se píše od poloviny 14.století. Původně patřící pod panství Veselické, později během dějin pod panství Opočenské a Novoměstské. V současnosti má obec několik částí : Velká Jesenice, Veselice a Volovka, které se dále dělí historicky na několik částí. Veselice – Malá Veselice, Velká Veselice, Malý Nouzín, Velký Nouzín a Bahna. Volovka – Volovka, Vinice, Nový Dvůr.
 
Obecní úřad Velká Jesenice
55224 Velká Jesenice čp. 200
Telefon
+420 491 459 256
Email
info@velkajesenice.cz
WWW stránky
www.velkajesenice.cz
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
vlak : na trati Jaroměř – Trutnov
autobus : do České Skalice, Nového města nad Metují, Jaroměře, Opočno-Dobruška,
Ubytování, stravování
Veřejné ubytování ani stravování v obci není, v odpoledních a večerních hodinách fungují 3 osvěžovny : pohostinství U Valešů a Klub U Pytláka, v letních měsících ST, PÁ, NE – stánek na fotbalovém hřišti
Návštěvní cíle
údolní přehrada Rozkoš, okolní města se svými památkami (Česká Skalice – Ratibořice, Náchod, Nové Město nad Metují, Opočno, Jaroměř – Josefov, Orlické hory, rozhledna a opevnění Dobrošov), cyklotrasy spojující většinu nabízených lokalit
Služby pro návštěvníky
obchod smíšeným zbožím, pošta, volejbalové a tenisové kurty k pronajmutí

Slatina nad Úpou

přidáno: 27. 9. 2010 6:17, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 6:19 ]

Slatiny nad Úpou patřily vždy mezi větší zemědělské obce v severozápadní části náchodského okresu. Vesnice je umístěna v kotlině asi 2 kilometry dlouhé, se spádem k zalesněnému údolií, jímž protéká řeka Úpa. Nadmořskou výškou mezi 360 až 400 metry patří do přehůří Krkonoš. Nejnižší nadmořkou výsku 305 metrů mají louky pod Rýzmburkem, nejvyšší 425 metrů vyvýšenína u transformátoru na Končinách. U Mečova se táhne lesnatý hřbet Tábor, loukám pod ním směrem ke Slatině se říká "Stádliště" zřejmě od pastviště stád. Název Slatina vypovídá o jejím založení v místech, kde bývala "slatina" - bažinaté místo, bahnisko, tedy ne příliš úrodná půda. V našich zemích je mnoho míst s tímto jménem, a proto představitelé obce s ohledem na přesnějsí určení místa požádali o doplnění názvu na Slatinu nad Úpou, který je úředně používán od roku 1904. Součástí vesnice jsou osady Boušín a Končiny, řada míst v obci má dosud zajímavé pomístní názvy, svědčící o jejich předchozím užívání či vlastnictví.
 
Obecní úřad Slatina nad Úpou
549 47 Slatina nad Úpou č.p.65
Telefon
+420 491 491 961
Email
obec_slatina_n_upou@iol.cz
WWW stránky
www.slatinanadupou.cz
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
autobus Červený Kostelec, Česká Skalice, Náchod
Ubytování, stravování
není
Návštěvní cíle
Boušín, Justyčina stezka, lidová architektura
Služby pro návštěvníky
pohostivství Středa, Pátek, Sobota, Neděle 18-22, obchod, knihovna+internet, pošta,autoopravna, informační služba Obecního úřadu

Rychnovek

přidáno: 27. 9. 2010 6:12, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 6:17 ]

Obec leží mezi dvěma řekami - Úpou a Metují, v nadmořské výšce kolem 270 metrů. Skládá se ze tří místních částí: Rychnovek, Zvole a Doubravice. Počet obyvatel je 586. Dominantou ve Zvoli je kostel sv.Justa v části, která je nazývá Bunkule. Na Doubravici pak bývalý Zaňkův statek. První zprávy o obcích jsou z roku 1497 o Rychnovku, z roku 1283 o Zvoli a z roku 1404 o Doubravici.
 
Obecní úřad Rychnovek
55225 Rychnovek čp. 50
Telefon
+420 491 810 558
Email
ou.rychnovek@cmail.cz
WWW stránky
www.obcemetuje.cz
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
autobusové spojení na trati Jaroměř-Nové Město nad Metují, zastávka ČD na trati Jaroměř-Trutnov
Ubytování, stravování
restaurace ABC, ubytovna Konečný
Návštěvní cíle
kostel sv.Justa, strom katalpa, sportovní areál
Služby pro návštěvníky
tenis, volejbal, nohejbal, jezdecký areál, motokros

Říkov

přidáno: 27. 9. 2010 6:10, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 6:12 ]

Obec Říkov se nachází v jihozápadní části okresu Náchod asi 2 km od České Skalice, v základním povodí řeky Úpy, v nadmořské výšce 270-300 m. První historická zmínka o obci je z roku 1366. V současné době má obec 170 obyvatel. Převládá zde bytová zástavba. Jihovýchodně je umístěn výrobní areál. Východně se buduje tovární hala firmy Gondella CZ. Severozápadně se nachází hospodářská usedlost využívaná pro komerční účely.
 
Obecní úřad Říkov
Říkov 51
52203 Česká Skalice
Telefon
+420 491 453 240
Email
obec.rikov@quick.cz
WWW stránky
www.obcemetuje.cz
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
vlakové, autobusové
Ubytování, stravování
není
Návštěvní cíle
v okolí
Služby pro návštěvníky
prodejna potravin, 2 tenisové kurty, čerpací stanice (LPG)

Mezilečí

přidáno: 27. 9. 2010 6:08, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 6:10 ]

Mezilečí leží severozápadním směrem 10 km od České Skalice při komunikaci třetí třídy podél potoka. K obci náleží osada Posadov. První písemná zmínka je datována v r. 1495, kdy obec náležela ke smiřickému panství, osadu Posadov měli v držení jezuité v Žirči. V obci je památkové chráněná dřevěná zvonička, další drobné stavby jsou rovněž v památkovém zájmu. V obci je 72 domů, trvale obydlených je polovina, druhá polovina chalup slouží k rekreaci. Trvale hlášených obyvatel je 157, obě katastrální území mají výměru 520 ha v nadmořské výšce od 405 do 582 m, z toho čtyři devítiny rozlohy je pokryto lesy. Zemědělská půda je intenzivně využívána včetně hospodářských budov. V obci je prodejna smíšeného zboží, podnikatelé v truhlářství, zámečnictví, zemních pracích a další drobní řemeslníci. Místní požární nádrž je v létě využívána jako koupaliště společne s kioskem občerstvení. V obci je činný místní Sbor dobrovolných hasičů. Zdejší mírně členitý terén s klidným prostředím nabízí prostor k procházkám.
 
Obecní úřad Mezilečí
55205 Hořičky
Telefon
+420 491 491 115
Email
obec.mezileci@tiscali.cz
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
Ubytování, stravování
Návštěvní cíle
Služby pro návštěvníky

Litoboř

přidáno: 27. 9. 2010 6:03, autor: IC Červený Kostelec   [ aktualizováno 27. 9. 2010 6:07 ]

Obec Litoboř se nachází na silniční trase z Hořiček do Červeného Kostelce. Bezprostředně sousedí s obcemi Hořičky, Křižanov, Slatina nad Úpou a Světlá. Obec se rozkládá v kotlině podél Zlámaného potoka a stráních táhnoucích se od západu k jihovýchodu.. Historie obce sahá do 2. poloviny 12. století, kdy tuto část severovýchodních Čech získal do svých mocenských zájmů mocný rod z Kladska. K jeho představitelům patřil i Lutobor, jehož jméno se odráží v názvu obce. Historicky významnou samotou patřící k obci je Turyň. Je to bývalá tvrz pánů litobořských. Tvrz litobořská se poprvé připomíná v r. 1369 Ješkem (Janem) z Litoboře. V současné době se z tvrziště zachovaly jen slabě znatelné valy. Na místě zaniklé tvrze se nachází statek čp. 1.
 
Obeční úřad Litoboř
Litoboř č.p. 14
55205 Hořičky
Telefon
+420 491 491 227
Email
litobor@seznam.cz
Občanská vybavenost
Dopravní spojení
obcí prochází silnice III. třídy z Hořiček do Červené Hory a silnice III. třídy do obce Světlá autobusové spojení na linkách Česká Skalice – Hořičky – Červený Kostelec a Náchod – Červená Hora - Brzice
Ubytování, stravování
přímo v obci není k dispozici
Návštěvní cíle
členitý terén s krásnou přírodou, řada architektonicky zajímavých stavení v obci- podhorské chalupy ve stráních, bývalé hospodářské usedlosti, jízdárna Litoboř (výuka jezdectví na koni,hypoterapie, programy pro děti)
Služby pro návštěvníky

1-10 of 17