Červený Kostelec - město v srdci Kladského pomezí mezi Náchodem a Trutnovem - Vítejte v kraji Aloise Jiráska a Boženy Němcové

Turistické cíle v Červeném Kostelci

 • Divadlo J.K.Tyla Divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci Kulturní dění v Červeném Kostelci se povětšinou odehrává v Divadle J. K. Tyla. Tato budova je harmonicky začleněna v komplexu budov tzv. Kulturního ...
  Přidáno v 22. 5. 2015 10:14, autor: Infocentrum Červený Kostelec
 • Budova ZUŠ - vila továrníka Theodora Keyzlara Budova ZUŠ - vila továrníka Theodora Keyzlara Architektonicky významnou kubistickou stavbou, zapsanou ve státním seznamu památek okresu Náchod, je budova nynější základní umělecké školy v Nerudově ulici, dříve vila továrníka Theodora ...
  Přidáno v 4. 1. 2011 5:34, autor: IC Červený Kostelec
 • Mariánský sloup Mariánský sloup V areálu chrámu svatého Jakuba Většího, při komunikaci z náměstí směrem k Náchodu, je umístěn Mariánský sloup. Sloup má v základu třístupňové schodiště do všech čtyř stran, na ...
  Přidáno v 4. 1. 2011 5:43, autor: IC Červený Kostelec
 • Viktorčin hrob Viktorčin hrob Po zrušení starého hřbitova u kostela byl roku 1821 vysvěcen hřbitov v bývalé zahradě kupce Františka Vacka. Na něm se pohřbívalo do roku 1868. Dnes je v těchto ...
  Přidáno v 4. 1. 2011 5:32, autor: IC Červený Kostelec
 • Domek Boženy Němcové Domek Boženy Němcové Domek spisovatelky Boženy Němcové V centru města naproti kostelu je Domek Boženy Němcové s expozicí připomínající krátký pobyt spisovatelky v Červeném Kostelci od podzimu 1837 do dubna ...
  Přidáno v 20. 2. 2013 4:16, autor: Infocentrum Červený Kostelec
 • Hřbitov s kaplí sv. Cyrila a Metoděje Hřbitov s kaplí sv. Cyrila a Metoděje Pravidelní i náhodní návštěvníci červenokosteleckého hřbitova se shodují v tom, že tento hřbitov je jedním z nejkrásnějších v republice. Svojí polohou na vrcholku ...
  Přidáno v 4. 1. 2011 5:48, autor: IC Červený Kostelec
 • Sousoší Kalvárie Sousoší Kalvárie V areálu chrámu svatého Jakuba Většího, při komunikaci z náměstí směrem k Náchodu, je umístěno sousoší Kalvárie.   Na čtyřdílném schodištním základu je masivní sokl, na něm je horní ...
  Přidáno v 4. 1. 2011 5:50, autor: IC Červený Kostelec
 • Kostel sv. Jakuba Většího Kostel sv. Jakuba Většího Kostel sv. Jakuba Většího, původně gotická stavba ze 14. století, je připomínán jako farní již roku 1362. V 17. století patřil přechodně k Náchodu, po roce ...
  Přidáno v 4. 1. 2011 5:54, autor: IC Červený Kostelec
 • Červenokostelecká radnice Červenokostelecká radnice Přízemní kamenný dům rychtáře Stříhavky čp. 10 dal nový majitel, faktor David Vikolčil, roku 1819 o jedno patro zvýšit a zastřešit mansardovou střechou krytou šindelem. V poschodí si ...
  Přidáno v 4. 1. 2011 5:57, autor: IC Červený Kostelec
 • Socha sv. Ludmily Socha sv. Ludmily Socha svaté Ludmily stojí na levé straně schodiště před hlavním vchodem do chrámu svatého Jakuba Většího na náměstí. Na vyvýšeném soklu čtvercového půdorysu, dole s patkou a ...
  Přidáno v 4. 1. 2011 6:00, autor: IC Červený Kostelec
Zobrazení příspěvků 1 - 10 z 11 Zobrazit více »
Červený Kostelec leží v malebném východním podhůří Krkonoš uprostřed regionu Náchodsko-Trutnovsko a počet jeho obyvatel se v posledních letech ustálil na osmi a půl tisíci. Území města se rozkládá v členitém podhorském terénu na jihozápadních svazích Jestřebích hor v nadmořské výšce cca 400 metrů a je přirozeným východiskem do jednoho z nejkrásnějších krajů České republiky. Není to však „skanzen“, ale naopak velmi živé město, kde se stále něco děje. Bohatá je činnost sportovních, kulturních a společenských organizací a spolků. To dohromady dává pestrou paletu možností využívání a užívání volného času.

Rozhodně dlouhodobě nejvýznamnější každoroční akcí je pětidenní mezinárodní folklorní festival, který je jedním z největších svého druhu v Evropě pod patronací I. O. V. UNESCO. V období tohoto festivalu se doslova "roztančí celé město".

Poloha Červeného Kostelce v krásném kraji podhůří Krkonoš v samotném srdci Kladského pomezí dává návštěvníkům města jedinečnou možnost na krásné a poučné výlety a výšlapy do nádherné přírody. Město samo se rozkládá v členitém pohorském terénu jihozápadních svahů Jestřebích hor s průměrnou nadmořskou výškou kolem 400 metrů nad mořem.

Město je pak ideálním východiskem pro jednoho z nejkrásnějších koutů České republiky, do kraje kopců, lesů, říčních údolí, rybníků i širokých výhledů do hraničního horstva Krkonoše, Orlické hory, Stolové hory či Adršpachu. Kromě přírodních krás mohou návštěvníci obdivovat i nedaleká historická města a zámky Náchod, Nové Město nad Metují, Opočno, Jaroměř či Ratibořice. Nezapomenutelnými jsou pak výlety do údolí řeky Úpy či návštěvy blízkých pásem kopců Barchoviny.

 

Stručný pohled do historie města Červený Kostelec

 22.8.1362
 Nejstarší písemná zpráva potvrzující existenci vsi Kostelec. Zpráva hovoří o ustavení faráře Heřmana na faru v Kostelci, jeho patronem byl červenohorský pán Mikuláš Piskle. Lze se však domnítal, že ves existovala už dříve - snad od konce 13.stolení. V této době už vrcholilo kolonizační dílo pánů roduefbu zlatého střmene, z nichž Sezema založil hrad Červenou Horu a Tas Vizmburk. Tuto kolonizaci uskutečňovalo především domácí, české obyvatelsko. Jestliže v Kostelci stál kostel, pak je jisté, že musela existovat i farnost zahrnující okolní vsi. Navíc název Kostelec vznikl z latinského "castellum", tudíž zde zřejmě musela stát zemanská tvrz.
 polovina
 15. století   
 V polovině 15. století je Kostelec uváděn spolu s Úpicí v seznamu městeček patřících k vizmburskému panství. Vizmburk byl právě v této době (1447) zničen Slezany. K náchodskému panství patřilo městečko nejpozději od roku 1497 a zůstává zne až do zrušení poddanství.
 rok 1591     
 Vyhořel původní dřevěný kostel spolu s částí městečka a požár zničil i obecní a farní listiny. Zachráněna byla pouze cínová křtitelnice z roku 1555, dodnes nejstarší hmotná památka města.Než se stačilo městečko z této pohromy vzpamatovat, přišla třicetiletá válka a s ní řádění císařského i švédského vojska, neúroda a hlad. Po válce bylo obýváno jen 42 čísel, počet obyvatel nedosáhl dvou stovek a obdělávána byla jen čtvrtina polí.
 rok 1680
Kostelec byl v této době nazýván městysem. Důkazem toho je pečeť městyse Kostelce z roku 1680, na níž je i nejstarší vyobrazení znaku města.
 1744-1754
Kostel, který byl po požádu roku 1591 obnoven jen provizorně a v roce 1668 přestavěn, byl zbořen a v letech 1744-1754 byl pod patronací knížete Octavia Piccolominiho postaven nový, barokní chrám, na jehož stavbě se podílel i K.I. Dientzenhofer. Původní představa patrona však nebyla dodržena, a tak byla proti plánu zkrácena chrámová loď a nepostavila se druhá věž.
koncem
18. století
Rány, které Kostelec utrpěl za slezských válek, brzy vykompenzoval růst textilní výroby. Domácí pradlácká a tkalcovská lnářská výroba se prostřednictvím faktorů napojovala na vznikající manifaktury. Koncem 18.století začíná pozoruhodný rozmach městečka, tradice textilnívýroby se pak stala výbornou základnou pro nástup tovární výroby
 11.8.1831 Městečko postihl strašlivý požár, kdy vyhořela bezmála polovina obce, nicméně nedošlo k výraznějšímu pozastavení hospodářského růstu obce. 
30.-40.léta 19. století Rány se rychle zacelily a rozvoj Kostelce pokračoval. Městečko začalo žít i čilým vlasteneckým životem vrcholícího národního obrození. Mělo i své vlastní buditele - učitele Aloise Rudla a jeho zetě, učitele Augustina Purma, jenž předtím učil Boženu Němcovou v České Skalici, P. Františka Körnera a P. Jiřího Ehla, vlastenecké kněze, kteří šířili osvětu i vzdělání a podporou ochotnického divadla a chrámové hudby pokládali základy příštího kulturního rozvoje.
1841 Pro Kostelec měl zvláštní význam rok 1841, kdy do městečka přišel faktor pražské firmy Leopold Abeles. Abeles brzy začal se samostatným továrním podnikáním - postavil sklad, škrobárnu, sušírnu a mandl a brzy následovala mechanická dílna na tkaní bavlny. S Abelesem tak vpadla do městečka bavlna a definitivně odsunula plátenictví na druhé místo. Pro Kostelec tak začala zcela nová etapa vývoje.
1848 V revoluci roku 1848 také v Kostelci vznikla početná národní garda. Idealizovanou atmosféru městečka nám básnicky vykreslila Božena Němcová v povídce Chudí lidé.
1859     Kostelec se rychle měnil ve skutečně průmyslové středisko, čemuž napomohla i stavba železnice Jaroměř-Svatoňovice, která byla dokončena v roce 1859.
1861 Od roku 1861 má Kostelec poštu, okresní silnice umožňují rychlejší spojení se sousedními obcemi
1862     Roku 1862 byla postavena záložna, později i městská spořitelna.
1864     V roce 1864 vznikl divadelní ochotnický spolek, který navázal na více než padesátiletou tradici ochotnického divadla, v téže době postupně vznikala i městská hudba (1863)
11.8.1867 Na opakovanou žádost je11.8.1867 Kostelec povýšen na město a ministerstvo obchodu mu roku 1876 povoluje užívat, již vžitý, přívlastek "Červený"
1869 V roce 1869 získalo město lékárnu, městský lékař nastoupil o pět let později.
1874 V roce 1874 byl založen sbor dobrovolných hasičů a o desel let později i tělovýchovná jednota Sokol
1882 Stále sebevědomější měšťanstvo začalo žít intenzivním společenským a kulturním životem. Město drželokrok i v rozvoji školství: roku 1882 byla zřízena samostatná obecná dívčí škola.
1865 Obrazem rozvoje podnikání byl i vznik Spolku živnostníků.
1887     Zřízení měšťanské školy. Založení spolku českých stenografů.
1889     V roce 1889 byla vysvěcena i nová budova dívčí školy. V témže roce byl založen i Spolek okrašlovací, který měl velkou zásluhu o vzhled města.
1891 Osamostatnění měšťanské školy dívčí
1896     Vznik pěveckého spolku Záboj.
1899 Výrazem úspěchů českého podnikání i podnikatelské síly Červeného Kostelce bylo uspořádání Krajinské výstavy v létě 1899 v prostoru dnešního divadla a školy. Ve 14 pavilonech se mimo jiné prezentovala i vyspělá výroba Červeného Kostelce.
konec 19. století Do konce 19. století vyrostly ve městě další továrny: barevna a úpravna Theodora Keyzlara, Tkalcovna J. Vondry a tkalcovna Stejskalova, mandl J. Lelka, tkalcovna firmy Střihavka a Švejda, dvě cihelny a ve Stolíně slévárna a strojírna Dominika Klatovského.
1880-1910     V letech 1880-1910 dosáhl Červený Kostelec maximálního růstu počtu obyvatel: z 2695 vzrostl jejich počet na 4422 osob. Obdobně i počet domů se bezmála zdvojnásobil.
1918 První světová válka postihla těžce i Ćervený Kostelec. Úpadek výroby, nedostatek zásobování a nesmyslná ztráta 113 padlých - to byl výsledek válečného běsnění. Z útrap války se však zrodila naše státní samostatnost a začala nová, významná etapa vývoje města. Především se oživilo podnikání a do textilní výroby vstoupila nová podnikatelská generace.
1925 V roce 1925 byla otevřena budova divadla postavená ze sbírek a z výtěžku her ochotníků.
12.7.1926 Město se mohlo pochlubit svými úspěchy návštěvníku nejvzácnějšímu - prezidentu republiky T. G. Masarykovi, který město navštívil 12.7.1926.
1927 Otevření nové moderní budovy chlapecké školy a v následujících letech se zmodernizovala i tvář náměstí.
1932 V roce 1932 byla dokončena stavba sokolovny a Tyršova stadionu. V prostoru před divadlem vznikly krásné Smetanovy sady. Celému kulturnímu koutku vévodil pomník padlých, odhalený 22.9.1929.
40.léta 20. století  Po Mnichovu se město ocitlo na samé hranici s Německem. Občané osvědčili solidaritu s utečenci ze zabraného pohraničí a nesmířili se ani s nacistickou okupací. Ilegální odboj si vyžádal ve městě a jeho nejbližším okolí 24 lidských životů. Nejhrdinnější kapitolu tohoto boje napsali členové sokolské odbojové skupiny S 21 B, kteří na Bohdašíně a Končinách ukrývali posledního člena londýnského výsadku Jiřího Potůčka-Tolara a kteří své hrdinství vesměs zaplatili životem.
10.5.1945 10. května roku 1945 se osvobození dočkali i občané města, jehož rozvoj válka přerušila.
  Po druhé světové válce se zdálo, že se bude střední soukromé podnikání dále rozvíjet a spolu s ním i město. Po únoru 1948 však došlo ke znárodnění podniků a v 50.letech se textilní výroba dostala na samý okraj státního zájmu. Přesto bylo pro město významné, že se na místě textilní výroby začala uplatňovat i výroba strojírenská. Nastal tak další rozvoj města a jeho okolí.

 

 

Města, obce a místa v okolí

 • Žernov Obec Žernov najdete na mapě v těsném sousedství Babiččina údolí, napůl cesty mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem, v nadmořské výšce 400 m. Nedílnou součást Žernova tvoří osady Ryzmburk a ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 7:37, autor: IC Červený Kostelec
 • Vestec Vestec je poprvé připomínán v roce 1415 jako majetek Hynka z Dubé a z Náchoda. V 16. století patřil Strakům z Nedabylic a po třicetileté válce byl připojen k náchodskému ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 7:24, autor: IC Červený Kostelec
 • Zábrodí Obec Zábrodí vznikla v roce 1960 sloučením dosavadních tří obcí" Zábrodí, Horních Rybníků a Končin. Původní obec Zábrodí leží na horní planině 415 m na hladinou moře v krajině otevřené ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 6:25, autor: IC Červený Kostelec
 • Velký Třebešov Obec Velký Třebešov leží na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Náchodem asi dva kilometry od České Skalice, rodiště Boženy Němcové. Obec má přibližně 300 obyvatel. V roce 2005 oslavila ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 6:23, autor: IC Červený Kostelec
 • Velká Jesenice Obec Velká Jesenice se nachází uprostřed mezi třemi městy Náchodského regionu : Česká Skalice, Jaroměř a Nové Město nad Metují. Historie obce se píše od poloviny 14.století. Původně patřící pod ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 6:21, autor: IC Červený Kostelec
 • Slatina nad Úpou Slatiny nad Úpou patřily vždy mezi větší zemědělské obce v severozápadní části náchodského okresu. Vesnice je umístěna v kotlině asi 2 kilometry dlouhé, se spádem k zalesněnému údolií, jímž protéká ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 6:19, autor: IC Červený Kostelec
 • Rychnovek Obec leží mezi dvěma řekami - Úpou a Metují, v nadmořské výšce kolem 270 metrů. Skládá se ze tří místních částí: Rychnovek, Zvole a Doubravice. Počet obyvatel je 586. Dominantou ve ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 6:17, autor: IC Červený Kostelec
 • Říkov Obec Říkov se nachází v jihozápadní části okresu Náchod asi 2 km od České Skalice, v základním povodí řeky Úpy, v nadmořské výšce 270-300 m. První historická zmínka o ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 6:12, autor: IC Červený Kostelec
 • Mezilečí Mezilečí leží severozápadním směrem 10 km od České Skalice při komunikaci třetí třídy podél potoka. K obci náleží osada Posadov. První písemná zmínka je datována v r. 1495, kdy obec ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 6:10, autor: IC Červený Kostelec
 • Litoboř Obec Litoboř se nachází na silniční trase z Hořiček do Červeného Kostelce. Bezprostředně sousedí s obcemi Hořičky, Křižanov, Slatina nad Úpou a Světlá. Obec se rozkládá v kotlině podél Zlámaného ...
  Přidáno v 27. 9. 2010 6:07, autor: IC Červený Kostelec
Zobrazení příspěvků 1 - 10 z 17 Zobrazit více »
Podřízené stránky (1): Města, obce a místa v okolí