Změna dopravního značení v Náchotě od listopadu 2011

Změny v dopravě v Náchodě od 11-2011
Ve dnech 26. až 31. října 2011 dojde na některých komunikacích k přesměrování dopravy a výměně dopravního značení v ulicích centra města Náchoda.


Jedná se o tyto komunikace:část ulice Poštovní, část ulice Parkány, Komenského, Tyršova, Riegrova , Mlýnská, Českých Bratří, Řezníčkova, Na Hamrech, Vinohrady, Smolova, Poděbradova, Zámecká, Hronova a Krámská

Během úterý 1. listopadu a středy 2. listopadu 2011 bude přesměrována doprava v ulicích Volovnice a Kamenice směrem do okružní křižovatky U Itálie.

Současně dojde k dokončení změn v dopravním značení v ulicích Poštovní, Parkány, Hurdálkova a na silniční síti v okolí okružní křižovatky v ulicích Plhovská, Kladská, Běloveská a Pražská.

Všechny tyto změny budou dokončeny ve středu 2. listopadu 2011.

Na přiložené mapě jsou dopravní značkou IP 22 „Změna místní úpravy“ vyznačena místa, resp. komunikace, kterých se týká změna směru provozu. Jde o celkem čtyři ulice (Volovnice, Řezníčkova, Poštovní a Tyršova). Poslední dvě zmíněné komunikace se bezprostředně týkají vjezdu a výjezdu z Masarykova náměstí (na mapě je zvýrazněno žlutou barvou).

Do náměstí se bude nově vjíždět ulicí Tyršova (budova bývalé vojenské správy) a vyjíždět ulicí Poštovní. Protože dojde ke změně směru jízdy i v ulici Volovnice, mohou řidiči jedoucí ve směru Hronov, Broumov, Červený Kostelec, Trutnov, či Polsko dále pokračovat při výjezdu z náměstí právě do ulice Parkány, Volovnice a okružní křižovatku U Itálie.

V ulici Řezníčkova (u gymnázia) se rovněž změní směr provozu. Touto komunikací budou moci projet autobusy a nákladní automobily určené pro zásobování nad 3,5 t směrem na Masarykovo náměstí. Trasa pro autobusy a nákladní automobily bude vyznačena na dopravní značce IS 9c „Informativní směrová značka“ umístěné v Mlýnské ulici („u Bílé růže“ - rovněž vyznačena na mapě).

Dopravní opatření se dotknou také tras autobusů meziměstských linek a autobusů městské hromadné dopravy. Podrobné informace budou zveřejněny na www.mestonachod.cz, na autobusových zastávkách a v tisku.

Vážení spoluobčané,
ambicí těchto uvedených dopravních opatření není kompletní vyřešení dopravní situace v Náchodě. Jde o to, nabídnout především občanům Náchoda a okolí, kteří denně do Náchoda dojíždějí do školy, za prací nebo za zábavou, možnost, jak městem projet a bez větších komplikací a zdržení z Náchoda vyjet.

Zdvořile vás proto žádáme o trpělivost a ohleduplnost při realizaci dopravních změn ve městě a apelujeme na všechny účastníky silničního provozu: • dbejte zvýšené opatrnosti, • řiďte se pokyny policie a hlavně • sledujte pozorně dopravní značení!
Ċ
IC Červený Kostelec,
24. 10. 2011 1:35
Ċ
IC Červený Kostelec,
24. 10. 2011 1:35