Zápis do katalogu ubytovatelů Kladského pomezí na rok 2012

Akce - ubytování v KP 2012
Branka o.p.s. jako organizace cestovního ruchu vyvíjející činnost v regionu Kladské pomezí ve spolupráci s Cestovním a informačním centrem v Červeném Kostelci nabízí možnost zveřejnění prezentace Vašeho ubytovacího zařízení v nově vydávaném katalogu ubytovatelů pro rok 2012 a na webu www.kladskepomezi.cz .
 
Katalogy budou vydávány na přelomu roku 2011/2012 v nákladu cca 2000 ks a jejich distrubuce je zajišťována prostřednictvím informačních center v regionu Kladské pomezí a na dalších distribučních místech v regionu a dále pak na nejrůznějších veletrzích v tuzemsku a zahraničí ve spolupráci s Krajským úřadem Královehradeckého kraje a České centrály cestovního ruchu.
 
Zároveň je zájemci poskytována prezentace na webu www.kladskepomezi.cz, který slouží jako regionální portál pro návštěvníky a turisty v regionu.
 
Cena za uvedené služby zveřejnění činí pro rok 2012 částku 500,- Kč, přičemž součástí je uveřejnění v tištěném katalogu, na webu a to v rozsahu textové části i zveřejnění fotografie objektu/ubytování.
 
Zveřejnění je možno objednat následujícím způsobem:
  • na níže uvedeném formuláři on-line
  • nebo nahlášením potřebných údajů na informačním centru v Červeném Kostelci, 5.května 603, Červený Kostelec, tel. 498 100 657, e-mail: info@casur.cz
Uzávěrka žádostí je 20.11.2011

Katalog ubytovatelů Kladského pomezí 2012 - zápis ubytovatele

Ċ
IC Červený Kostelec,
18. 10. 2011 4:59