VÝZVA PRO SPORTOVCE, SPORTOVNÍ ORGANIZACE, ODDÍLY A SPOLKY 

Pořadatelé 2. ročníku pořadu “SPORTOVEC MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC“ vyzývají všechny úspěšné sportovce, sportovní organizace, oddíly a spolky Červeného Kostelce ke spolupráci. 

Přihlaste prosím své aktivní sportovce, kteří měli v uplynulém roce sportovní úspěchy a reprezentovali tak naše město.
Do ankety může kdokoli přihlásit aktivní sportovce libovolného věku z Červeného Kostelce. 

Přihlášený sportovec či kolektiv musí v uvedené obci bydlet nebo sportovně působit. 

Přihlášky jsou k vyzvednutí v Informačním centru, ke stažení na internetu: www.cervenykostelec.cz, nebo je na požádání zašleme. Vyplněné je lze zasílat poštou na adresu Městské kulturní středisko, pí Nováková, ul. Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec v obálce nadepsané „Sportovec města“, osobně tamtéž, nebo elektronicky na e-mail novakova@mksck.cz

Rádi bychom touto cestou podpořili naše nejlepší sportovce a ocenili tak jejich tréninkové úsilí. (Informace na tel.: 606 616 842)
Comments