Výzva pro sportovní organizace, oddíly, spolky a ostatní sportovce Červeného Kostelce

Pro nový pořad "SPORTOVEC MĚSTA – 1. ročník“, který plánujeme uskutečnit v únoru 2012 u příležitosti výročí 650 let od první písemné zmínky o Červeném Kostelci vyzýváme všechny sportovní organizace, oddíly, spolky a sportovce Červeného Kostelce ke spolupráci.

Přihlašte prosím své aktivní sportovce, kteří měli od roku 2000 do roku 2011 sportovní úspěchy a reprezentovali tak naše město.

Do ankety může kdokoli přihlásit aktivní sportovce libovolného věku z Červeného Kostelce. Přihlášený sportovec či kolektiv musí v uvedené obci bydlet nebo sportovně působit. Přihlášky jsou ke stažení na www.mkscervenykostelec.cz, nebo je na požádání zašleme.
 
Vyplněné je lze zasílat poštou na adresu Městské kulturní středisko, pí Nováková, ul. 5.května 1072, 549 41 Červený Kostelec v obálce nadepsané „Sportovec města“, osobně tamtéž, nebo elektronicky na e-mail novakova@mksck.cz do 31.12. 2011. V přihlášce uveďte jméno sportovce (kolektivu), ročník narození (věkovou kategorii), druh sportu, ve kterém přihlášený vyniká a jeho nejlepší výsledky v uplynulých letech, název klubu za který sportuje, dobu působení v daném sportovním odvětví, úspěchy, rekordy osobní či jiné, získané tituly a místa, kde jich dosáhl, případně další zajímavé podrobnosti. K přihlášte prosím přiložte fotografii sportovce ve velikosti A5 (může být vytištěná na běžné tiskárně), popř. DVD s cca 5 minutovým spotem.

Podané přihlášky vyhodnotí komise složená ze zástupců města a nezávislých sportovních odborníků z regionu. Na slavnostním vyhlášení bude oceněno 10 nejlepších sportovců, kteří obdrží drobné věcné dary a upomínkové předměty.
 
Rádi bychom touto cestou oslovili všechny podnikatele z našeho města a okolí, aby vhodnou formou podpořili naše nejlepší sportovce a ocenili tak jejich tréninkové úsilí.
 
Vyplněné je lze zasílat poštou na adresu Městské kulturní středisko
 
pí Nováková, ul. 5.května 1072, 549 41 Červený Kostelec v obálce nadepsané „Sportovec města“, osobně tamtéž, nebo elektronicky na e-mail novakova@mksck.cz do 31.12. 2011.