Vyhlášení nového ročníku fotografické soutěže - Rtyňské foto 2014

Město Rtyně v Podkrkonoší vyhlašuje 17. ročník soutěže pro amatérské fotografy

RTYŇSKÉ FOTO 2014

na téma VODA
VODA JE PŘÍTEL, SLUŽEBNÍK I NEZKROTNÝ ŽIVEL.
ZACHYŤTE JI VE VŠECH JEJÍCH PODOBÁCH, SKUPENSTVÍCH A NÁLADÁCH.


Podmínky soutěže:
  • – Soutěže je určena pro amatérské fotografy a není omezena věkem. 
  • – Do soutěže lze přihlásit barevné i černobílé fotografie. 
  • – Formát fotografií: minimálně 18 x 24cm, maximálně 60 x 90cm (míněno rozměr snímku bez rámečku). 
  • – Každá soutěžní fotografie musí být na zadní straně řádně označena názvem snímku, jménem a příjmením autora, korespondenční adresou, e-mailovou adresou a telefonním číslem. 
Jeden autor může do soutěže přihlásit maximálně 5 fotografií.

–Soutěžní fotografie je nutné doručit do podatelny Městského úřadu ve Rtyni v Podkrkonoší v zalepené obálce zřetelně označené nápisem „Rtyňské foto 2014“ nejpozději 12. září 2014 do 14.00 hodin. Fotografie odevzdané po tomto termínu nebudou zařazeny do soutěže.

Vyhodnocení soutěže:
  • –Rada města jmenuje odbornou a laickou porotu. 
  • Obě poroty určí pořadí tří nejlepších fotografií. Právem porot je neudělit žádnou cenu, mohou však udělit i zvláštní ceny. 
  • Obě poroty mohou udělit finanční odměny ve výši 2.000,- Kč za 1. místo, 1.000,- Kč za 2. místo a 500,- Kč za 3. místo. 
  • Všechny přihlášené fotografie budou po soutěži vystaveny v Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší v rámci výstavy RTYŇSKÉ FOTO 2014
  • Během výstavy bude vyhlášena anketa „Cena diváka“. 
  • Oceněné fotografie zůstávají v majetku města, ostatní fotografie budou na vyžádání vráceny jejich autorům. 
více INFO: www.rtyne.cz, kontaktní e-mail: kultura@mestortyne.cz,, kontaktní telefon +420 499 787 014
Comments